ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 거래요”

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 거래요 มีความหมายว่า “บอกว่าจะ….” ใช้เพื่อนำคำพูดของผู้อื่นหรือคำพูดของตนเองมากล่าวซ้ำว่าจะทำอะไร โดยใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 을 거래요 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด ยกเว้นตัวสะกด ㄹ
  • ใช้ ㄹ 거래요 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
먹다ㄱ: 영민씨는 점심 먹으러 안 나가요 ?
คุณยองมินจะไม่ออกไปกินข้าวกลางวันเหรอคะ
ㄴ: 친구가 오기로 해서 같이 먹을 거래요.
เขาบอกว่ามีเพื่อนมากินด้วยกัน
.
마시러 가다ㄱ: 지훈씨는 퇴근 후에 뭐 해요 ?
คุณจีฮุนทำอะไรหลังเลิกงาน
ㄴ: 사무실 동료들하고 술 마시러 갈 거래요.
เขาบอกว่าออกไปดื่มกับเพื่อนที่ทำงาน
.
다녀오다ㄱ: 주산씨는 연말 연휴에 무슨 계획있어요 ?
คุณซูซานมีแผนอะไรสำหรับวันหยุดสิ้นปี
ㄴ: 가족들하고 제주도에 다녀올 거래요.
เธอบอกว่าจะไปเกาะเชจูกับครอบครัว
.
쇼핑하러 가다ㄱ: 동생은 주말에 뭐 할 거예요 ?
น้องจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์
ㄴ: 홍대에 쇼핑하러 갈 거래요.
เขาบอกว่าจะไปซื้อของที่ฮงแด
.
걸어 가다ㄱ: 수진씨는 일끝나고 집에 어떻게 갈 거예요 ?
คุณซูจินจะกลับบ้านหลังเลิกงานอย่างไร
ㄴ: 회사에서 가까워서 그냥 걸어 갈거래요.
เธอบอกว่าอยู่ใกล้สำนักงานดังนั้นจะเดินไป
.
배우다ㄱ: 티다씨는 한국에 가서 뭐 할거예요 ?
คุณธิดาจะไปทำอะไรที่เกาหลี
ㄴ: 한국대학교에 다니고 한국어를 배울 거래요.
เธอบอกว่าจะไปมหาวิทยาลัยเกาหลีและเรียนภาษาเกาหลี
.
맞다ㄱ: 지훈씨 오늘은 왜 일찍 퇴근해요 ? 무슨 일 있어요 ?
ทำไมวันนี้คุณจีฮุนเลิกงานเร็ว มีอะไรรึเปล่า
ㄴ: 병원에 가서 백신 맞을 거래요.
เขาบอกว่าจะไปโรงพยาบาลเพื่อรับวัคซีน
.
오다ㄱ: 진수씨는 오늘 모임에 왜 안 나왔어요 ?
ทำไมคุณจินซูไม่มาประชุมวันนี้
ㄴ: 다른 일로 바빠서 다음 모임에 올 거래요.
เขาบอกว่ายุ่งกับเรื่องอื่น ๆ ดังนั้นจะมาประชุมครั้งต่อไป
.
ㄱ: 팟사랏씨는 왜 한국어를 배워요 ?
ทำไมคุณภัสรัตน์เรียนภาษาเกาหลี
ㄴ: 한국 대학교에 가거나 한국 회사에 취직할 거래요.
เธอบอกว่าจะไปมหาวิทยาลัยในเกาหลีหรือไปทำงานที่บริษัทเกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 거래요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ