ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส

ㄱ: 한국 사람들도 크리스마스를 좋아해요 ?
คนเกาหลีชอบคริสต์มาสด้วยมั้ย
ㄴ: 네, 젊은이들하고 아이들모두 크리스마스를 정말 좋아해요.
คนหนุ่มสาวและเด็ก ๆ ทั้งหมดชอบคริสต์มาสมาก
.
ㄱ: 이번 크리스마스에 뭐 할 거예요 ?
คริสต์มาสนี้คุณจะทำอะไร
ㄴ: 동생하고 같이 교회에 가서 기도드릴거예요.
ฉันจะไปโบสถ์กับน้องเพื่อสวดมนต์
.
ㄱ: 한국에서는 크리스마스때 공휴일로 쉬어요 ?
ที่เกาหลีหยุดช่วงคริสต์มาสหรือไม่
ㄴ: 네, 국경일로 모든 상점과 은행, 회사들이 쉬어요.
ใช่ เป็นวันหยุดราชการ ร้านค้าและธนาคารทั้งหมด บริษัทต่าง ๆ ก็หยุด
.
ㄱ: 한국 사람들은 크리스마스에 주로 뭐 해요 ?
คนเกาหลีมักทำอะไรในวันคริสต์มาส
ㄴ: 교회에 다니는 사람들은 교회에 가서 예배를 드리고 교회에 안 다니는 사람들은 그냥 공휴일로 하루 쉬어요.
คนที่ไปโบสถ์ก็ไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์ และคนที่ไม่ไปโบสถ์ก็แค่หยุดพักในวันหยุดราชการ
.
ㄱ: 크리스마스에 어떤 선물을 받고 싶어요 ?
คุณต้องการของขวัญอะไรในวันคริสต์มาส
ㄴ: 가죽 자켓하고 멋진 구두룰 선물받고 싶어요.
ฉันอยากได้แจ็กเก็ตหนังและรองเท้าสวย ๆ เป็นของขวัญ
.
ㄱ: 크리스마스에 어떻게 보낼거예요 ?
คุณจะใช้เวลาคริสต์มาสอย่างไร
ㄴ: 회사 일이 바빠서 아마 크리스마스에도 일을 해야 할 것 같아요.
ฉันยุ่งกับงานบริษัท ดังนั้นบางทีฉันอาจจะต้องทำงานในวันคริสต์มาสด้วย
.
ㄱ: 크리스마스에 뭐 준비 할거예요 ?
คุณจะเตรียมอะไรสำหรับคริสต์มาส
ㄴ: 트리하고 친구들에게 줄 선물을 준비할거예요.
ฉันจะเตรียมต้นไม้และของขวัญให้เพื่อน ๆ
.
ㄱ: 크리스마스 저녁에 어디에 가고 싶어요 ?
คุณต้องการไปที่ไหนในคืนคริสต์มาส
ㄴ: 명동하고 홍대에 가서 친구들과 쇼핑하고 싶어요.
ฉันอยากไปช้อปปิ้งที่เมียงดงและฮงแดกับเพื่อน ๆ
.
ㄱ: 한국어로 크리스마스를 뭐라고 해요 ?
คริสต์มาสในภาษาเกาหลีพูดว่าอย่างไร
ㄴ: “성탄절” 이라고 해요.
เรียกว่า “ซองตันชอล”
.
ㄱ: 이번 크리스마스에 특별한 계획있어요 ?
คุณมีแผนพิเศษสำหรับคริสต์มาสนี้หรือไม่
ㄴ: 아니요, 그냥 집에서 드라마보거나 일찍 잘 거예요.
ไม่ ฉันจะดูละครที่บ้านหรือไม่ก็จะนอนแต่หัวค่ำ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ