ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기는 (하)자만”

ไวยากรณ์ 기는 (하)자만 มีความหมายว่า “….ก็จริง แต่…” โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기는 (하)자만 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นได้เลย

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 퇴근후에 시간 좀 있어요 ?
คุณมีเวลาหลังเลิกงานบ้างมั้ย
ㄴ: 좀 바쁘기는 하지만 잠깐 시간을 낼수 있을것 같아요.
ฉันค่อนข้างยุ่งก็จริง แต่คิดว่าสามารถหาเวลาได้สักครู่

ㄱ: 너무 비싼것 같은데 좀 깎아 주실수 없을까요 ?
ฉันคิดว่าแพงเกินไป ลดลงหน่อยไม่ได้เหรอคะ
ㄴ: 중고라서 좀 낡기는 하지만 아직 사용할수 있어서 깍아줄수는 없을것 같아요.
เพราะเป็นของมือสองจึงเก่านิดหน่อยก็จริง แต่ฉันคิดว่าลดราคาไม่ได้เพราะมันยังใช้ได้อยู่

ㄱ: 명동에서 홍대까지 걸어갈수 있어요 ?
เดินจากเมียงดงไปฮงแดได้มั้ย
ㄴ: 글쎄요. 걸어도 되기는 하지만 시간도 오래 걸리고 복잡할거예요.
ไม่รู้สิ เดินได้ก็จริง แต่จะใช้เวลานานและยุ่งยาก

ㄱ: 다음주에 월차를 하려고 하는데 진수씨 월차하고 좀 바꿔줄수 있어요 ?
ฉันตั้งใจจะลาพักประจำเดือน สามารถเปลี่ยนวันลาพักกับคุณจินซูได้มั้ย
ㄴ: 바꿔줄수 있기는 하지만 영민씨도 저한테 바꿔달라고 부탁을 해서요.
สามารถเปลี่ยนได้ก็จริง แต่คุณยองมินก็ขอให้ฉันเปลี่ยนด้วย

ㄱ: 친구들하고 같이 개임방에 놀러가도 돼요 ?
ฉันสามารถไปที่ห้องเล่นเกมกับเพื่อน ๆ ได้มั้ย
ㄴ: 놀러가도 되기는 하지만 집에 늦지않게 돌아와야해요.
ไปเล่นได้ก็จริง แต่ต้องกลับบ้านให้ตรงเวลา

ㄱ: 오늘 만나기로 한 약속을 좀 취소하고 싶은데 괜찮아요 ?
วันนี้ฉันอยากจะขอยกเลิกการนัดเจอกันได้มั้ย
ㄴ: 저녁 약속을 다음으로 미룰수 있기는 하지만 동료들이 서운해 할거예요.
คุณสามารถเลื่อนนัดอาหารเย็นออกไปได้ในภายหลังก็จริง แต่เพื่อนร่วมงานจะเสียใจ

ㄱ: 물건을 산 후에 마음에 안 들면 다른 걸로 바꿔도 돼요 ?
ถ้าซื้อไปแล้วไม่ชอบ สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มั้ย
ㄴ: 네, 마음에 안 들면 교환해도 되기는 하지만 아마 처음 산게 제일 마음에 들거예요.
ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ก็จริง แต่สิ่งที่ซื้อตอนแรกน่าจะถูกใจที่สุด

ㄱ: 오늘 몸이 좀 안 좋아서 출근을 좀 늦게 해야 될것 같아요.
วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย เลยคิดว่าจะต้องไปทำงานสายสักหน่อย
ㄴ: 출근을 늦게해도 괜찮기는 하지만 점심시간까지는 와야해요.
มาทำงานสายไม่เป็นไรก็จริง แต่ต้องมาถึงก่อนเวลาอาหารกลางวัน

ㄱ: 이제 마스크를 안 쓰고 다녀도 돼요 ?
ตอนนี้ฉันไปโดยไม่สวมหน้ากากได้มั้ย
ㄴ: 마스크를 벗어도 되기는 하지만 대중교통이나 병원같은 곳에서는 써야해요.
คุณสามารถถอดหน้ากากออกได้ก็จริง แต่ต้องสวมเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือในโรงพยาบาล

ㄱ: 잠시 앉아서 친구들을 기다려도 돼요 ?
ฉันขอนั่งรอเพื่อนสักครู่มั้ย
ㄴ: 친구들을 기다려도 되기는 하지만 먼저 주문부터 하셔야 해요.
รอเพื่อนได้นะ แต่ต้องสั่งซื้อของก่อน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기는 (하)자만” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ