Korean

ประโยคเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ”

ㄱ: 부장님, 수진씨가 어제 퇴근후에 차를 운전하고 집에 가다가 교통 사고가 크게 났대요.
หัวหน้า, คุณซูจินบอกว่าเมื่อวานนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางจราจรอย่างรุนแรงขณะขับรถกลับบ้านหลังเลิกงาน
ㄴ: 그래요 ? 어디를 얼마나 다쳤대요 ?
อย่างนั้นเหรอ ได้รับบาดเจ็บที่ไหนมากมั้ย

ㄱ: 잘은 모르겠는데 팔이 부러지고 다리도 크게 다쳤다는 것 같아요.
ไม่แน่ใจ ดูเหมือนว่าแขนหักและขาบาดเจ็บมาก
ㄴ: 큰일이네요. 빨리 나아야 할텐데.
เป็นเรื่องใหญ่เลย คาดว่าต้องหายเร็ว

ㄱ: 그래서 아마 이번 달 한달 내내 회사에 출근하기는 어려울 것 같다고 해요.
เขาจึงบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนคงเป็นเรื่องยากที่จะไปทำงาน
ㄴ: 회사 걱정하지말고 몸조리 잘하고 건강 잘 챙기라고 하세요.
อย่ากังวลกับบริษัท พักฟื้นร่างกาย และดูแลสุขภาพให้ดี

ㄱ: 오늘 이따가 퇴근후에 동료들하고 수진씨가 입원해 있는 병원에 병문안 가보려고 해요.
วันนี้หลังเลิกงาน ฉันและเพื่อนร่วมงานตั้งใจจะไปเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลที่คุณซูจินรักษาตัวอยู่
ㄴ: 잘 됐네요. 동료들하고 같이 가서 수진씨 많이 아픈지 보고 블편하거나 필요한게 있는지 물어봐요.
ดีแล้ว ไปกับเพื่อนร่วมงานแล้วดูว่าคุณซูจินป่วยมากมั้ย และถามว่ามีอะไรที่ต้องการมั้ย

ㄱ: 부장님도 오늘 같이 가주실수 있으세요 ?
วันนี้หัวหน้าสามารถมาด้วยกันได้มั้ย
ㄴ: 나도 그러고 싶은데 이따가 중요한 약속이 있어서 오늘은 시간을 내기가 어려울 것 같아요.
ฉันก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกัน แต่อีกสักครู่ฉันมีนัดสำคัญ เลยคิดว่าวันนี้คงยากที่จะมีเวลา

ㄱ: 네 알겠습니다. 수진씨 한테 부장님 얘기도 전해줄게요.
รับทราบค่ะ ฉันจะบอกคุณซูจินเกี่ยวกับหัวหน้าด้วย
ㄴ: 그래요. 내일이나 모레 따로 병문안을 가보겠다고 그렇세 수진씨한테 전해주세요.
ตามนั้น บอกคุณซูจินว่าฉันจะไปโรงพยาบาลต่างหากในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้

ㄱ: 치료비는 어떻게 하기로 했대요 ?
ค่ารักษาตัดสินใจทำอย่างไร
ㄴ: 일단 상대 자동차 운전자가 과실이 더 많아서 보험 조사를 하고 있대요. 혹시 상대 운전자가 음주 운전을 하지는 않았대요 ?
อย่างแรกคนขับรถฝ่ายตรงข้ามประมาทมากกว่า จึงกำลังตรวจสอบการประกัน ไม่แน่ใจว่าคนขับอีกฝ่ายไม่ใช่ดื่มแล้วขับเหรอ

ㄱ: 사고 당시에 경찰이 와서 수진씨와 상대방 운전자 모두 검사를 했는데 음주 운전은 하지 않았다고 해요.
ขณะเกิดเหตุ ตำรวจมาตรวจสอบทั้งคุณซูจินและคนขับอีกคน แต่เขาบอกว่าไม่ได้เมาแล้วขับ
ㄴ: 그렇군요. 상대 운전자도 많이 다쳤겠네요.
งั้นเหรอ คนขับอีกคนก็คงได้รับบาดเจ็บด้วย

ㄱ: 조금 다치기는 했는데 수진씨만큼 그렇게 크게 다치지는 않은 것 같아요.
เจ็บเล็กน้อย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่หนักมากเท่ากับคุณซูจิน

ㄱ: 같이 사고가 났는데 왜 수진씨만 그렇게 크게 다쳤대요 ?
ประสบอุบัติเหตุด้วยกัน ทำไมคุณซูจินจึงบาดเจ็บมากเพียงคนเดียว
ㄴ: 아마 수진씨 차는 작고 가벼운 차인데 상대방 차는 크고 무거운 SUV 차량이어서 그런것 같아요.
อาจเป็นเพราะรถของคุณซูจินมีขนาดเล็กและเบา แต่รถของอีกฝ่ายเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่และหนัก

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ