ภาษาเกาหลี

ประโยค “คำนาม + 밖에 없어요”

คำว่า 밖에 없다 มีความหมายว่า “แค่….”, “มีแค่…” หรือ “มีแต่…”

ตัวอย่างประโยค “คำนาม + 밖에 없어요”

예쁘고 디자인이 좋은 물건들은 모두 팔리고 보기 싫고 비싼 거 밖에 없어요.
ของสวยและดีไซน์ดีขายหมดแล้ว มีแค่ของที่ไม่สวยและราคาแพง
.
시간이 너무 늦어서 버스나 지하철은 모두 끊기고 택시 밖에 없어요.
เพราะดึกมากแล้วรถเมล์และรถไฟใต้ดินทุกสายจึงหมดแล้ว มีแค่รถแท็กซี่
.
주말이고 휴일이라서 젊은 사람들 밖에 없어요.
เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด จึงมีแต่คนหนุ่มสาว
.
지난주에 월급 받았는데 모두 다 써버리고 만원 밖에 없어요.
ฉันได้รับเช็คเงินเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ใช้หมดแล้ว มีแค่ 10,000 วอนเท่านั้น
.
아까까지 손님들이 많았는데 모두 가 버리고 지금은 두 사람 밖에 없어요.
เมื่อสักครู่มีลูกค้าเยอะแต่ไปหมดแล้วและตอนนี้มีแค่สองคน
.
옷장 안에 옷이 많았는데 모두 낡아서 버리고 지금은 두 벌 밖에 없어요.
มีเสื้อผ้ามากมายในตู้เสื้อผ้าแต่เก่าเลยทิ้งไปหมดแล้ว และตอนนี้มีแค่สองชุด
.
전에는 집에서 강아지하고 고양이를 모두 4마리 키웠는데 지금은 고양이 한 마리 밖에 없어요.
เมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงหมาและแมวรวม 4 ตัว แต่ตอนนี้มีแค่แมวตัวเดียว
.
내일은 다른 약속이 있어서 시간이 오늘 밖에 없어요.
พรุ่งนี้ฉันมีนัดอื่นเลยมีเวลาแค่วันนี้
.
한식이 메인이라서 다른 음식은 없고 한식 밖에 없어요.
เพราะอาหารเกาหลีเป็นอาหารจานหลัก จึงไม่มีอาหารอื่น ๆ มีแค่อาหารเกาหลีเท่านั้น
.
다른 사이즈의 신발들은 모두 팔리고 그 사이즈 밖에 없어요.
รองเท้าไซส์อื่น ๆ ขายหมดแล้ว มีแค่ไซส์นั้นเท่านั้น
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยค “คำนาม + 밖에 없어요” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ