ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)군요”

ไวยากรณ์ (이)군요 มีความหมายว่า “เป็น….นั่นเอง” ใช้เป็นการอุทานแบบสุภาพ โดยเติม (이)군요 หลังคำนามดังนี้

  • ใช้ 이군요 เติมหลังคำนามที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 군요 เติมหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
9월오늘이 벌써 9월이군요.
วันนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วนั่นเอง
마지막세달후면 올해도 마지막이군요.
หลังจากสามเดือนก็เป็นการสิ้นสุดของปีนี้นั่นเอง
사람진희씨는 정말 좋은 사람이군요.
คุณจินฮีเป็นคนดีมากนั่นเอง
음식불닭 양념 라면은 정말 인기있는 음식이군요.
รามยอนรสไก่เผ็ดเป็นอาหารยอดนิยมมากนั่นเอง
홍대는 젊은 사람들이 많은 곳이군요.
ฮงแดเป็นสถานที่ที่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากนั่นเอง
시험토픽은 무척 어려운 시험이군요.
โทปิกเป็นข้อสอบที่ยากมากนั่นเอง
힘든 것회사 생활은 정말 힘든 것이군요.
ชีวิตบริษัทเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากนั่นเอง
시간2년이라는 것은 진짜 긴 시간이군요.
สองปีเป็นเวลาที่ยาวนานจริง ๆ นั่นเอง
유학생흐엉씨는 배트남에서 온 유학생이군요.
คุณเฮืองเป็นนักเรียนต่างชาติจากเวียดนามนั่นเอง
어려운 것살은 찌기는 쉬운데 빼기는 어려운 것이군요.
น้ำหนักเป็นสิ่งที่ขึ้นง่ายแต่ลดยากนั่นเอง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (이)군요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ