ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)ㄹ 줄 알다/모르다

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 줄 알다/모르다 ใช้เพื่อแสดงว่าความรู้หรือความสามารถในการกระทำ โดยมีรูปแบบการใช้ในประโยคดังนี้

  1. (으)ㄹ 줄 알다 มีความหมายว่า “รู้วิธีหรือมีความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่าง” ใช้ตามหลังคำกริยา โดยคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วยพยัญชนะ ㄹ ใช้ ㄹ 줄 알다 และคำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ใช้ (으)ㄹ 줄 알다
  2. (으)ㄹ 줄 모르다 มีความหมายว่า “ไม่รู้วิธีหรือไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่าง” ใช้ตามหลังคำกริยา โดยคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วยพยัญชนะ ㄹ ใช้ ㄹ 줄 모르다 และคำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ใช้ (으)ㄹ 줄 모르다

สรุป

ไวยากรณ์ความหมายตัวอย่างตัวอย่างประโยค
(으)ㄹ 줄 알다รู้วิธี만들다 => 만들 줄 알다김밥을 만들 줄 알아요.
ฉันรู้วิธีทำข้าวห่อสาหร่าย
사진을 찍다 => 사진을 찍을 줄 알다사진을 찍을 줄 알아요?
คุณรู้วิธีการถ่ายภาพมั้ย
운전을 하다 => 운전을 할 줄 알다오빠는 운전을 할 줄 알아요.
พี่ชายขับรถเป็น
수영을 하다 => 수영을 할 줄 알다남동생은 수영을 할 줄 알아요.
น้องชายว่ายน้ำเป็น
읽다 => 읽을 줄 알다저는 한글을 읽을 줄 알아요.
ฉันอ่านอักษรเกาหลีเป็น
말하다 => 말할 줄 알다한국어로 말할 줄 알아요?
คุณพูดภาษาเกาหลีเป็นมั้ย
요리를 하다 => 요리를 할 줄 알다언니는 한국 요리를 할 줄 알아요.
พี่สาวทำอาหารเกาหลีเป็น
타다 => 탈 줄 알다저는 스키를 탈 줄 알아요.
ฉันเล่นสกีเป็น
(으)ㄹ 줄 모르다ไม่รู้วิธี만들다=> 만들 줄 모르다김밥을 만들 줄 몰라요.
ฉันไม่รู้วิธีทำข้าวห่อสาหร่าย
접다 => 접을 줄 모르다종이를 접을 줄 몰라요.
ฉันไม่รู้วิธีการพับกระดาษ
운전을 하다 => 운전을 할 줄 모르다언니는 운전을 할 줄 몰라요.
ฉันขับรถไม่เป็น
수영을 하다 => 수영을 할 줄 모르다저는 수영을 할 줄 몰라요.
ฉันว่ายน้ำไม่เป็น
읽다 => 읽을 줄 모르다저는 중국어를 읽을 줄 몰라요.
ฉันอ่านภาษาจีนไม่เป็น
한국 요리를 => 한국 요리를 할 줄 모르다여동생은 한국 요리를 할 줄 몰라요.
น้องสาวทำอาหารเกาหลีไม่เป็น
말하다 => 말할 줄 모르다남동생은 한국어를 말할 줄 몰라요.
น้องชายพูดภาษาเกาหลีไม่เป็น
타다 => 탈 줄 모르다친구는 스키를 탈 줄 알아요.
เพื่อนเล่นสกีไม่เป็น

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)ㄹ 줄 알다/모르다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ