ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 자”

คำว่า 자 มีความหมายว่า “…..กันเถอะ” เป็นรูปแบบคำลงท้ายประโยคชักชวนแบบไม่สุภาพ มักใช้พูดกับเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยใช้เติมหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้คำว่า 자 ต่อท้ายได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
행복하다매일 매일 많이 웃고 행복하자.
มาหัวเราะกันให้มาก ๆ ทุก ๆ วัน และมีความสุขกันเถอะ
마시다오늘 죽을때까지 마시자.
วันนี้ดื่มกันจนตายกันเถอะ
하다좀 더 빨리빨리 하자.
มาทำให้เร็ว ๆ ขึ้นอีกหน่อยกันเถอะ
끝내다내일로 미루지 말고 오늘까지 끝내자.
อย่ารอถึงพรุ่งนี้ มาทำให้เสร็จในวันนี้กันเถอะ
쓰다다른 사람들도 사용하니까 깨끗이 쓰자.
คนอื่น ๆ ก็ใช้ด้วย ดังนั้นรักษาความสะอาดกันเถอะ
열심히 하다포기하지 말고 열심히 하자.
อย่ายอมแพ้และตั้งใจทำกันเถอะ
일어나다일찍 자고 일찍 일어나자.
เข้านอนเร็วแล้วตื่นแต่เช้ากันเถอะ
말다다른 사람들에게 상처받는 말을 하지 말자.
หยุดพูดสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นกันเถอะ
저축하다돈 낭비하지 말고 저축하자.
อย่าใช้เงินไร้ประโยชน์ เก็บออมเงินกันเถอะ
듣다다른 사람의 말을 끝까지 잘 듣자.
ตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นพูดให้จบกันเถอะ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 자” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ