ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어 보니”

ไวยากรณ์ 아/어 보니 มีความหมายว่า “พอลองแล้วก็พบว่า….” หรือ “พอลองแล้วก็รู้ว่า….” โดยใช้ตามหลังคำกริยาดังนี้

  • ใช้ 아 보니 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어 보니 ตามหลังคำกริยาที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระ ㅏหรือสระ ㅗ (ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ)
  • ใช้ 해 보니 กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
하다동료랑 같이 일할 때는 쉬웠는데 혼자 해 보니 정말 힘들었어요.
ตอนทำงานกับเพื่อนร่วมงานนั้นง่าย แต่พอลองทำคนเดียวแล้วก็รู้ว่ายากมาก
가다홍대에 가 보니 카페와 식당이 정말 많았어요.
พอลองไปฮงแดก็รู้ว่ามีร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย
만들다한국 음식들을 만들어 보니 별로 어렵지 않았어요.
พอลองทำอาหารเกาหลีแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องยาก
초대하다생일 파티에 반친구들을 초대해 보니 정말 즐거웠어요.
พอลองเชิญเพื่อนร่วมชั้นมางานวันเกิดแล้วก็รู้ว่าสนุกมาก
생활을 하다회사 생활을 해 보니 정말 힘들었어요.
พอลองทำงานบริษัทแล้วก็รู้ว่าหนักมาก
배우다한국에 유학을 가서 한국어를 배워 보니 공부가 정말 잘 됐어요.
พอลองเรียนภาษาเกาหลีเพื่อไปเรียนต่อที่เกาหลีแล้วก็รู้ว่าการเรียนเป็นไปด้วยดี
듣다BTS 노래들을 들어 보니 왜 인기가 많은지 알거 같았어요.
พอลองฟังเพลง BTS ก็รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับความนิยม
비교하다드라마에서 나오는 서울하고 실제 서울하고 비교해보니 많이 달랐어요.
พอลองเปรียบเทียบโซลในละครกับโซลในชีวิตจริงก็พบว่าต่างกันมาก
환승을 하다지하철을 타고 환승을 해 보니 좀 복잡했어요.
พอลองขึ้นรถไฟใต้ดินก็พบว่าค่อนข้างซับซ้อน
쓰다한국 제품들을 써 보니 품질이 괜찮았어요.
พอลองใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีก็พบว่าคุณภาพดี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어 보니” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ