ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기에”

ไวยากรณ์ 기에 มีความหมายว่า “ก็เพราะ….” ใช้เพื่อบอกเหตุผลหรือสาเหตุของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ตามมา โดยใช้ 기에 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기에 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
일하고 싶다ㄱ: 왜 한국어를 공부해요 ?
ทำไมคุณถึงเรียนภาษาเกาหลี
ㄴ: 한국 회사에서 일하고 싶기에 한국어를 배우고 있어요.
ฉันเรียนภาษาเกาหลีก็เพราะอยากทำงานที่บริษัทเกาหลี
.
자다ㄱ: 어떻게 아침에 일찍일어날 수 있어요 ?
สามารถตื่นแต่เช้าได้อย่างไร
ㄴ: 퇴근 후 집에 바로 들어가서 자기에 일찍 일어날수 있어요.
ก็เพราะตรงกลับบ้านหลังเลิกงานแล้วนอน จึงสามารถตื่นแต่เช้า
.
모르다ㄱ: 언제 해외 여행을 할 수 있을까요 ?
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เมื่อไร
ㄴ: 코로나가 언제 끝날지 모르기에 아직 알수 없어요.
ยังไม่รู้เลย ก็เพราะไม่รู้ว่าโคโรนาจะสิ้นสุดเมื่อไร
.
살다ㄱ: 친구들과 어디에서 모일거예요 ?
จะนัดเจอเพื่อน ๆ ที่ไหน
ㄴ: 영민씨가 강남에서 살기에 거기에서 모일거예요.
ก็เพราะคุณยองมินอาศัยอยู่ที่คังนัม เราจะพบกันที่นั่น
.
바쁘다ㄱ: 언제 점심먹을 거예요 ?
เมื่อไรคุณจะกินข้าวกลางวัน
ㄴ: 오늘 좀 바쁘기에 이따가 3시쯤에 먹으러 나갈거예요.
ก็เพราะวันนี้ฉันยุ่งนิดหน่อย จะออกไปกินทีหลัง ประมาณ 3 โมงเย็น
.
피곤하다ㄱ: 오늘 회사에 안 가요 ?
วันนี้คุณไม่ไปทำงานเหรอ
ㄴ: 네, 몸이 안 좋고 피곤하기에 쉬려고 해요.
ก็เพราะไม่สบายและเหนื่อยจึงตั้งใจจะพักผ่อน
.
좋아하다ㄱ: 수잔씨 생일에 뭘 선물할거예요 ?
จะให้ของขวัญอะไรในวันเกิดของคุณซูซาน
ㄴ: 수잔씨가 빵을 좋아하기에 케잌이나 빵을 선물할거예요.
ก็เพราะคุณซูซานชอบขนมปัง ฉันจะเอาเค้กหรือขนมปังให้เธอ
.
가깝다ㄱ: 아침에 어떻게 회사에 출근해요 ?
ตอนเช้าไปทำงานยังไง
ㄴ: 집에서 회사가 가깝기에 걸어서 출근해요.
ก็เพราะที่ทำงานอยู่ใกล้บ้าน ฉันจึงเดินไป
.
나오다ㄱ: 한국음식에 관심이 많아요 ?
คุณสนใจอาหารเกาหลีมากเหรอ
ㄴ: 네. 드라마나 영화에서 자주 먹는 장면이 나오기에 좋아해요.
ใช่. ฉันชอบก็เพราะมีฉากกินบ่อย ๆ ในละครและภาพยนตร์
.
온다고 하다ㄱ: 왜 우산을 가져가요 ?
ทำไมเอาร่มไปด้วย
ㄴ: 이따가 오후부터 비가 온다고 하기에 우산을 가져가요.
ก็เพราะช่วงบ่ายฝนจะตก เลยเตรียมร่มไปด้วย

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ