ภาษาเกาหลี

การใช้ คำนาม + (으)로

ไวยากรณ์ (으)로 มีความหมายหลายอย่าง แต่ที่พบบ่อยคือใช้ตามหลังคำนาม และมีความหมายว่า “ไปยัง, ไปทาง” หรือ “ด้วย, โดย” มีวิธีการใช้ดังนี้

  1. (으)로 ใช้เพื่อบอกทิศทาง มีความหมายว่า “ไปยัง, ไปทาง” โดยเติม 로 หลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ และเติม 으로 หลังคำนามที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ)

ตัวอย่าง

คำนามคำนาม + (으)로ตัวอย่างประโยค
집으로버스를 타고 집으로 갔어요.
ฉันขึ้นรถบัสกลับบ้าน
학교학교로저는 학교로 갈 거예요.
ฉันกำลังจะไปโรงเรียน
교실교실로학생은 교실로 걸어요.
นักเรียนเดินไปยังห้องเรียน
시골시골로진영이 시골로 갔는데 아직 안 왔어요.
จินยองไปต่างจังหวัดยังไม่กลับมา
한국한국으로이번 방학에는 한국으로 갈까요?
ปิดเทอมนี้ไปเกาหลีกันมั้ย
저쪽저쪽으로저쪽으로 걸어가세요.
กรุณาเดินไปทางโน้น
도서관도서관으로선생님은 지금 도서관으로 가고 있으세요.
ตอนนี้คุณครูกำลังไปห้องสมุด
오른쪽오른쪽으로길을 건너서 오른쪽으로 가세요.
ข้ามถนนและไปทางขวา
회의실회의실로10시까지 회의실로 오세요.
กรุณามาที่ห้องประชุมก่อนเวลา 10.00 น.
남이섬남이섬으로저는 남이섬으로 가고 싶어요.
ฉันอยากไปเกาะนามิ

2. (으)로 มีความหมายว่า “ด้วย, โดย” ใช้เพื่อบอกวิธีในการเดินทาง บอกวัสดุที่ใช้ทำบางสิ่งบางอย่าง หรือบอกถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ตัวอย่าง

คำนามคำนาม + (으)로ตัวอย่างประโยค
기차기차로저는 기차로 고향에 가요.
ฉันกลับบ้านเกิดโดยรถไฟ
지하철지하철로저는 지하철로 회사에 가요.
ฉันไปทำงานโดยรถไฟใต้ดิน
버스버스로동생이 버스로 학교에 가요.
น้องไปโรงเรียนโดยรถบัส
펜으로노트 필기는 펜으로 해주세요.
กรุณาจดบันทึกด้วยปากกา
지우개지우개로저는 지우개로 틀린 답을 지웠어요.
ฉันลบคำตอบที่ผิดด้วยยางลบ
가위가위로저는 가위로 종이를 잘랐어요.
ฉันตัดกระดาษด้วยกรรไกร
연필연필로아이가 연필로 그림을 그렸어요.
เด็กวาดภาพด้วยดินสอ
영어영어로저는 그 문장을 영어로 말했어요.
ฉันพูดประโยคนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
차로차로 학교까지 1시간 걸려요.
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไปโรงเรียนหนึ่งชั่วโมง
부리부리로갈매기는 큰 부리로 물고기를 잡았어요.
นกนางนวลจับปลาด้วยจงอยปากใหญ่

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)로 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ