ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는중”

ไวยากรณ์ 는중 มีความหมายว่า “กำลัง….” ใช้เพื่อบอกว่ากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ หรือมีเหตุการณ์ใดกำลังดำเนินอยู่ โดยใช้ 는중 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกด และไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는중 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
통화하다ㄱ: 영민씨 지금 뭐 하고 있어요 ?
คุณยองมินตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
ㄴ: 친구하고 통화하는 중이에요.
กำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนรับ
.
배우다ㄱ: 회사 생활은 재미있어요 ?
ชีวิตการทำงานสนุกมั้ยครับ
ㄴ: 아직 잘 모르지만 하나씩 배우는 중이에요.
ยังไม่รู้แต่กำลังเรียนรู้ทีละนิดค่ะ
.
살을 빼다ㄱ: 다이어트는 잘 돼 가요 ?
การควบคุมอาหารเป็นไปด้วยดีมั้ยครับ
ㄴ: 한달에 2키로씩 살을 빼는 중이에요.
กำลังลดน้ำหนักเดือนละ 2 กิโลกรัมค่ะ
.
보고 있다ㄱ: 아까부터 뭘 보고 있어요 ?
กำลังดูอะไรอยู่ครับ
ㄴ: 새로 나온 한국 드라마를 보고 있는 중이에요.
กำลังดูละครเกาหลีเรื่องใหม่ค่ะ
.
김치를 담그다ㄱ: 쉬는 날인데 집에서 뭐 해요 ?
วันหยุดอยู่บ้านทำอะไรครับ
ㄴ: 엄마를 도와서 김치를 담그는 중이에요.
ฉันกำลังช่วยแม่ทำกิมจิค่ะ
.
자다ㄱ: 수진씨 일어났어요 ?
คุณซูจินตื่นแล้วหรอคะ
ㄴ: 아니요, 아직 자는 중이에요.
ไม่ค่ะ ยังนอนอยู่ค่ะ
.
하고 있다ㄱ: 오늘 일 다 끝났어요 ?
วันนี้คุณทำงานเสร็จหรือยังครับ
ㄴ: 아니요, 아직 하고 있는 중이에요.
ไม่ค่ะ ยังทำงานอยู่ค่ะ
.
놀다ㄱ: 아이들이 공원에서 뭐 하고 있어요 ?
เด็ก ๆ กำลังทำอะไรในสวนสาธารณะครับ
ㄴ: 친구들하고 재미있게 노는 중이에요.
กำลังเล่นสนุกสนานกับเพื่อน ๆ ค่ะ
.
오고 있다ㄱ: 챵리씨 아직 안 왔어요 ?
คุณชยังรียังไม่มาเหรอครับ
ㄴ: 네, 지금 오고 있는 중이에요.
ค่ะ ตอนนี้กำลังมาค่ะ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는중” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ