ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 겠다”

ไวยากรณ์ 겠다 มีความหมายว่า “ต้อง….แน่ ๆ” ใช้เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 겠다 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
켜다올 여름에는 더워서 에어컨이나 선풍기를 많이 켜겠어요.
หน้าร้อนนี้อากาศร้อนจึงต้องเปิดแอร์หรือพัดลมเยอะ ๆ แน่ ๆ
되다영민씨 아들은 똑똑해서 나중에 의사나 변호사가 되겠어요.
ลูกชายของคุณยองมินฉลาด ดังนั้นต่อไปเขาต้องเป็นหมอหรือทนายความแน่ ๆ
대박나다이 식당은 음식도 맛있고 친절해서 대박나겠어요.
ร้านอาหารนี้อาหารอร่อยและใจดี ดังนั้นต้องขายดีมากแน่ ๆ
오다아침부터 흐린걸 보니까 좀 이따가 비가 오겠어요.
มีเมฆมากตั้งแต่เช้า ดังนั้นอีกสักครู่ฝนต้องตกแน่ ๆ
어울리다하얀 블라우스에 베이지색 치마를 입으면 잘 어울리겠어요.
ถ้าสวมเสื้อสีขาวกับกระโปรงสีเบจต้องเข้ากันมากแน่ ๆ
크다남자 친구하고 헤어져서 실망이 크겠어요.
เพราะเลิกกับแฟนจึงต้องเสียใจมากแน่ ๆ
좋다한국에서 유학하면서 친구들도 많이 사귀어서 정말 좋겠어요.
ต้องดีมากแน่ ๆ ที่ได้รู้จักเพื่อนมากมายในขณะที่เรียนที่เกาหลี
힘들다대학교를 졸업하면 취업준비때문에 정말 힘들겠어요.
หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเหนื่อยมากแน่ ๆ เพราะการเตรียมตัวทำงาน
짜증이 나다집에 들어가면 엄마 잔소리때문에 짜증이 나겠어요.
เมื่อฉันกลับถึงบ้าน ต้องรู้สึกหงุดหงิดแน่ ๆ เพราะแม่บ่น
인기가 많다이 장난감은 재미있어서 아이들에게 인기가 많겠어요.
ของเล่นชิ้นนี้สนุกจึงต้องเป็นที่นิยมของเด็ก ๆ แน่ ๆ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 겠다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ