ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำนาม + 뿐”

คำว่า 뿐 มีความหมายว่า “เท่านั้น” ใช้เติมหลังคำนาม ไม่ว่าคำนามนั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ ก็สามารถเติม 뿐 หลังคำนามได้ทันที

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
고양이집에 돌아와 보니까 고양이뿐 아무도 집에 없었어요.
ฉันกลับมาถึงบ้าน ไม่มีใครอยู่บ้านยกเว้นแมวเท่านั้น
동전지갑에 동전뿐 돈이 하나도 없어요.
ฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสตางค์นอกจากเหรียญเท่านั้น
세 사람식당은 넓고 태이블도 많은데 세 사람뿐 손님이 별로 없어요.
ร้านอาหารกว้างขวางและมีโต๊ะเยอะมาก แต่มีลูกค้าแค่สามคนเท่านั้น
수요일평일에는 수요일뿐 다른 날은 너무 바빠서 시간이 없어요.
ในวันธรรมดาก็แค่วันพุธเท่านั้น วันอื่น ๆ ฉันยุ่งมากจึงไม่มีเวลา
버스 안에 기사아저씨하고 저뿐 승객이 하나도 없어요.
ในรถบัสมีคนขับและฉันเท่านั้น ไม่มีผู้โดยสารคนอื่น
침대방 안에 책상하고 침대뿐 다른 가구가 아무것도 없어요.
ในห้องมีแต่โต๊ะหนังสือกับเตียงเท่านั้น ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
생수냉장고 안에 생수뿐 음식이 하나도 없어요.
ในตู้เย็นมีแต่น้ำเท่านั้น ไม่มีอาหารเลย
아이들공원에 아이들뿐 어른들은 별로 없어요.
ในสวนมีแต่เด็ก ๆ เท่านั้น ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่
교실에서 한국사람은 진희씨하고 저뿐 모두 다른 나라 사람들이에요.
ในห้องเรียนมีคนเกาหลีคือคุณจินฮีและฉันเท่านั้น ทั้งหมดเป็นคนประเทศอื่น ๆ
버스집에서 회사까지 가는 교통수단은 버스뿐 지하철이나 택시는 없어요.
การเดินทางจากบ้านไปบริษัทคือโดยรถประจำทางเท่านั้น ไม่มีรถไฟใต้ดินหรือแท็กซี่

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 뿐” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ