ภาษาเกาหลี

การใช้คำกริยา + (으)ㄹ 래요

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 래요 ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแสดงเจตนาจะทำบางสิ่งบางอย่าง หรือแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในภาษาพูด โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม ㄹ 래요 ต่อท้ายคำกริยานั้น

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + ㄹ 래요ตัวอย่างประโยค
만들다만들래요다이어트 열심히 해서 날씬한 몸을 만들래요.
ฉันจะทำให้หุ่นผอมเพรียวโดยการควบคุมอาหารอย่างหนัก
예뻐지다예뻐질래요강남에서 성형수술을 받고 예뻐질래요.
ฉันหวังว่าจะสวยขึ้นหลังจากทำศัลยกรรมที่คังนัม
들어가다들어갈래요약속이 있어서 오늘은 좀 일찍 들어갈래요.
ฉันมีนัดดังนั้นวันนี้ฉันจะไปแต่เช้า
타다탈래요지하철은 사람들이 너무 많아서 택시를 탈래요.
รถไฟใต้ดินมีคนเยอะมากก็เลยจะนั่งแท็กซี่
살다살래요바다를 좋아해서 나중에 제주도에서 살래요.
ฉันชอบทะเลดังนั้นในอนาคตฉันจะอาศัยอยู่ที่เกาะเชจู
여행을 가다여행을 갈래요내년에 친구들과 세계여행을 갈래요.
ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกกับเพื่อน ๆ ในปีหน้า
되다될래요나중에 유명한 사람이 될래요.
ฉันอยากเป็นคนมีชื่อเสียงในอนาคต
일어나다일어날래요내일부터 지각하지 않게 일찍 일어날래요.
ฉันจะตื่นแต่เช้าเพื่อที่พรุ่งนี้ฉันจะไม่สาย
해 보다해 볼래요어렵고 힘들어도 끝까지 계속 해 볼래요.
แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนฉันก็จะทำมันต่อไปจนจบ
만들다만들래요자동차를 살때까지 열심히 돈을 모을래요.
ฉันเก็บเงินอย่างหนักจนกว่าจะซื้อรถ

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 을 래요 ต่อท้ายคำกริยานั้น

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 을 래요ตัวอย่างประโยค
걷다걸을래요밥먹고 운동대신에 집앞 공원을 걸을래요.
แทนที่จะกินอาหารและออกกำลังกายฉันจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหน้าบ้าน
듣다들을래요같은 얘기는 이제 그만 들을래요.
ฉันอยากจะหยุดฟังเรื่องเดิมเดี๋ยวนี้
넣다넣을래요국이 싱거워서 간장을 조금 넣을래요.
น้ำซุปจืดดังนั้นฉันจะเติมซีอิ๊วขาวเล็กน้อย
찾다찾을래요교실에서 잃어버린 책을 찾을래요.
ฉันจะหาหนังสือที่หายไปในห้องเรียน
짓다지을래요오늘 저녁에는 제가 음식을 만들고 밥을 지을래요.
เย็นนี้ฉันจะทำอาหารและหุงข้าว
앉다앉을래요다리가 너무 아파서 잠깐 좀 앉을래요.
ขาของฉันเจ็บมากฉันอยากจะนั่งสักพัก
먹다먹을래요아직 배가 안 고파서 이따가 먹을래요.
ฉันยังไม่หิวก็เลยจะกินทีหลัง
누워있다누워있을래요침대가 너무 푹신하고 부드러워서 좀 더 누워있을래요.
เตียงนุ่มมากฉันอยากจะนอนต่ออีกหน่อย
넣다넣을래요월급받으면 매달 50만원씩 계좌에 넣을래요.
เมื่อฉันได้รับเงินฉันจะใส่ไว้ในบัญชี 500,000 วอนต่อเดือน
깍다깍을래요머리가 좀 길어서 최신 유행으로 깍을래요.
ผมยาวนิดหน่อยเลยอยากตัดให้เป็นแฟชั่นล่าสุด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)ㄹ 래요 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ