ไวยากรณ์เกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ까 봐(서)

ไวยากรณ์ (으)ㄹ까 봐(서) มีความหมายว่า “กลัวว่าจะ….จึง….” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 을까 봐(서) ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด
  • ใช้ ㄹ까 봐(서) ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
일어나다ㄱ: 왜 아침에 알람을 맞춰놓아요 ?
ทำไมตอนเช้าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
ㄴ: 아침에 늦잠자느라 못 일어나날까봐서 알람을 맞춰놓아요.
ตอนเช้ากลัวว่าจะตื่นสายจึงตั้งนาฬิกาปลุกไว้
.
넘어지다ㄱ: 왜 현관에 불을 켜 두었어요 ?
ทำไมเปิดไฟที่ประตูหน้าบ้านไว้
ㄴ: 너무 어두우면 넘어질까봐서 불을 켜 두는 거예요.
ถ้ามืดเกินไปก็กลัวว่าจะล้มจึงเปิดไฟ
.
나빠지다ㄱ: 왜 담배하고 술을 끊었어요 ?
ทำไมจึงเลิกสูบบุหรี่และดื่มเหล้า
ㄴ: 건강이 더 나빠질까봐서 끊었어요.
กลัวว่าสุขภาพจะแย่ลงจึงเลิก
.
잠을 자다ㄱ: 왜 저녁에는 커피를 안 마셔요 ?
ทำไมไม่ดื่มกาแฟตอนเย็น
ㄴ: 저녁에 커피를 마시면 밤에 잠을 못 잘까봐서 안 마셔요.
ถ้าดื่มกาแฟในตอนเย็นกลัวว่าจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนจึงไม่ดื่ม
.
다치다ㄱ: 왜 칼을 사용하지 않고 가위를 써요 ?
ทำไมไม่ใช้มีดแล้วใช้กรรไกรแทน
ㄴ: 칼로 하면 다칠까봐서 가위로 하는 거예요.
ถ้าใช้มีดกลัวว่าจะบาดเจ็บจึงใช้กรรไกร
.
차가 막히다ㄱ: 왜 지하철로 출근했어요 ?
ทำไมไปทำงานโดยรถไฟใต้ดิน
ㄴ: 버스나 택시는 차가 막힐까봐서 지히철로 출근했어요.
รถเมล์หรือแท็กซี่ กลัวว่ารถจะติด จึงนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงาน
.
시간이 없다ㄱ: 왜 영민씨한테 부탁해보지 않았어요 ?
ทำไมไม่ขอร้องคุณยองมินดูล่ะ
ㄴ: 영민씨는 회사일이 바빠서 시간이 없을까봐서 부탁 못 했어요.
คุณยองมินยุ่งกับงานถามเลยกลัวว่าจะไม่มีเวลาจึงไม่ได้รบกวน
.
비가 오다ㄱ: 왜 우산을 가져왔어요 ?
คุณนำร่มมาทำไม
ㄴ: 이따 퇴근할때 비가 올까봐서 우산을 가져왔어요.
ตอนกลับจากทำงานกลัวว่าฝนจะตกจึงนำร่มมาด้วย
.
바쁘다ㄱ: 왜 이렇게 장을 많이 봤어요 ?
ทำไมคุณซื้อของมากอย่างนี้
ㄴ: 이번주는 일때문에 바쁠까봐서 한번에 장을 많이 봤어요.
สัปดาห์นี้กลัวว่าจะงานยุ่งจึงซื้อของเยอะมากในคราวเดียว
.
약속을 잊었다ㄱ: 왜 수진씨한테 메시지를 보냈어요 ?
ทำไมส่งข้อความถึงคุณซูจิน
ㄴ: 내일 약속을 잊었을까봐서 다시 약속 시간을 보내줬어요.
กลัวว่าจะลืมนัดพรุ่งนี้จึงส่งเวลานัดหมายอีกครั้ง
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ까 봐(서)” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ