ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어야지요”

ไวยากรณ์ 아/어야지요 มีความหมายว่า “ควร….” หรือ “ต้อง….” ใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 아야지요 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어야지요 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해야지요 กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
열심히 하다학생은 선생님 말씀 잘 듣고 공부 열심히 해야지요.
นักเรียนควรตั้งใจฟังครูและตั้งใจเรียน
조심하다공공장소에서는 다른사람들에게 방해가 되지 않도록 조심해야지요.
ระวังอย่ารบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะ
끊다건강에 안 좋은 술이나 담배는 끊어야지요.
ควรเลิกสูบบุหรี่และดื่มเหล้าซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
계속하다힘들고 어려워도 포기하지 말고 끝까지 계속해야지요.
แม้จะยากและลำบากก็อย่าท้อถอย ต้องก้าวต่อไปให้ถึงที่สุด
도와주다가난하고 어려운 친구나 이웃을 보면 도와줘야지요.
เมื่อเห็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านที่ลำบากและขัดสนก็ควรช่วยเหลือ
일어나다저녁에는 일찍 자고 아침에는 일찍 일어나야지요.
คุณต้องเข้านอนแต่หัวค่ำ และตื่นแต่เช้าตรู่
지내다부모님 말씀을 잘 듣고 동생들과도 사이좋게 지내야지요.
คุณต้องเชื่อฟังพ่อแม่และเข้ากันได้ดีกับน้อง ๆ
써다항상 절약하고 돈을 아껴 써야지요.
ต้องประหยัดและเก็บออมเงินอยู่เสมอ
양보하다지하철이나 버스애서는 노인들에게 자리를 양보해야지요.
บนรถไฟใต้ดินหรือรถบัส คุณต้องสละที่นั่งให้ผู้สูงอายุ
얘기하다핸드폰으로 통화할때는 다른 사람들에게 폐가 되지 않게 조용히 얘기해야지요.
เวลาคุยโทรศัพท์ต้องคุยเบา ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่น

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어야지요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ