ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 의”

คำว่า 의 เป็นคำบ่งชี้ มีความหมายว่า “ของ….” ใช้เติมหลังคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้คำว่า 의 เติมหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
누구ㄱ: 여기 누구의 자리예요 ?
ตรงนี้ที่นั่งของใคร
ㄴ: 영민씨 자리예요.
ที่นั่งของคุณยองมิน
.
사람들ㄱ: 한국 사람들의 특징 이 뭐예요 ?
ลักษณะพิเศษของคนเกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 성격이 급하고 화를 잘 내요.
นิสัยรีบร้อนและโมโหง่าย
.
서울ㄱ: 서울의 유명한 곳이 어디어디예요 ?
สถานที่ที่มีชื่อเสียงของกรุงโซลคือที่ไหนบ้าง
ㄴ: 홍대하고 이태원, 강남이 유명해요.
ฮงแดและอิแทวอน คังนัมมีชื่อเสียง
.
식당ㄱ: 오웬씨가 자주 가는 식당의 이름이 뭐예요 ?
ชื่อของร้านอาหารที่คุณโอเว่นไปบ่อย ๆ คืออะไร
ㄴ: 네, 이태원에 있는 “하루”라고 하는 식당이에요.
เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่า “ฮารุ” อยู่ที่อิแทวอน
.
수잔씨ㄱ: 수잔씨의 생일이 언제예요 ?
วันเกิดของคุณซูซานคือเมื่อไหร่
ㄴ: 다음 달 5일이에요.
เป็นวันที่ 5 เดือนหน้า
.
노래ㄱ: 지금 나오는 노래의 제목이 뭐예요 ?
ชื่อของเพลงที่กำลังเล่นตอนนี้คืออะไร
ㄴ: 네. BTS 의 버터라는 노래예요.
เป็นเพลงของ BTS ชื่อบัตเทอร์
.
상품ㄱ: 저기에 있는 상품의 가격이 얼마예요 ?
ราคาของสินค้าตรงโน้นเท่าไหร่คะ
ㄴ: 작은 것은 3만원이고 큰 것은 5만원이에요.
อันเล็ก 30,000 วอน และอันใหญ่ 50,000 วอน
.
가방ㄱ: 여기에 있는 가방의 주인이 누구예요 ?
เจ้าของกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้คือใคร
ㄴ: 글쎄요. 누구 가방인지 잘 모르겠어요.
อืม ไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของใคร
.
회사ㄱ: 회사의 동료들과 자주 회식해요 ?
คุณรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทบ่อยมั้ย
ㄴ: 네, 거의 매일 퇴근 후에 술 마시러 가요.
ใช่, ไปดื่มเหล้าหลังเลิกงานเกือบทุกวัน
.
지난 주ㄱ: 지난 주의 모임에 왜 안 나왔어요 ?
ทำไมคุณไม่มาประชุมสัปดาห์ที่แล้ว
ㄴ: 몸이 안 좋아서 집에서 쉬었어요.
ฉันไม่ค่อยสบาย เลยพักผ่อนอยู่บ้าน
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 의” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ