ภาษาเกาหลี

การใช้ 에 บ่งชี้ตำแหน่งและเวลา

คำบ่งชี้ 에 มีความหมายว่า “ที่” หรือ “ตอน” เป็นคำบ่งชี้ที่มักพบและใช้บ่อยในประโยคทั่วไป เนื่องจากคำบ่งชี้ 에 ใช้ได้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

  1. การใช้ 에 เป็นคำบ่งชี้ตำแหน่งจุดหมายปลายทาง โดยใช้ตามหลังสถานที่หรือคำนามที่เป็นจุดหมายปลายทาง จึงมักใช้คู่กับคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น 가다, 오다, 다니다, 도착하다

ตัวอย่าง

คำนาม (สถานที่)คำนาม + 에ตัวอย่างประโยค
커피숍
ร้านกาแฟ
커피숍 + 에수진이 커피숍에 가요.
ซูจินไปที่ร้านกาแฟ
병원
โรงพยาบาล
병원 + 에영민이 병원에 가요.
ยองมินไปที่โรงพยาบาล
백화점
ห้างสรรพสินค้า
백화점 + 에오웬이 백화점에 갑니다.
โอเว่นไปที่ห้างสรรพสินค้า
놀이공원
สวนสนุก
놀이공원 + 에요코가 놀이공원에 갑니다.
โยโกะไปที่สวนสนุก
경복궁
พระราชวังคยองบก
경복궁 + 에지훈이 경복궁에 가요.
จีฮุนไปที่คยองบกกุง
명동
มยองดง (ชื่อสถานที่)
명동 + 에흐엉이 명동에 갑니다.
เฮืองไปที่มยองดง
남산
ชื่อภูเขานัมซาน
남산 + 에언니가 남산에 갑니다.
พี่สาวไปที่นัมซาน
홍대
ฮงแด (ชื่อสถานที่)
홍대 + 에오빠가 홍대에 갑니다.
พี่ชายไปที่ฮงแด
어디
ที่ไหน
어디 + 에선생님이 어디에 갑니까?
คุณครูไปที่ไหน
기숙사
หอพัก
기숙사 + 에학생이 기숙사에 갑니다.
นักเรียนไปที่หอพัก

2. การใช้ 에 เป็นคำบอกตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อแสดงถึงตำแหน่งของคนหรือสิ่งของต่าง ๆ จึงมักใช้คู่กับคำกริยา 있다, 없다

ตำแหน่ง + 에ประโยคคำถามประโยคคำตอบ
쿠션 위 + 에강아지가 어디에 있습니까 ?
ลูกสุนัขอยู่ที่ไหน
쿠션 위에 있습니다.
อยู่บนเบาะ
책장 안 + 에책이 어디에 있습니까 ?
หนังสืออยู่ที่ไหน
책장 안에 있습니다.
อยู่ในชั้นหนังสือ
의자 밑 + 에축구공이 어디에 있습니까 ?
ลูกฟุตบอลอยู่ที่ไหน
의자 밑에 있습니다.
อยู่ใต้เก้าอี้
은행 바로 옆 + 에우체국이 어디에 있습니까 ?
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
은행 바로 옆에 있습니다.
อยู่ติดกับธนาคาร
교회와 학교 사이 + 에커피숍이 어디에 있습니까 ?
ร้านกาแฟอยู่ที่ไหน
교회와 학교 사이에 있습니다.
อยู่ระหว่างโบสถ์และโรงเรียน
극장 맞은 편 + 에서점이 어디에 있습니까?
ร้านหนังสืออยู่ที่ไหน
극장 맞은 편에 있습니다.
อยู่ตรงข้ามโรงละคร
백화점 앞 + 에은행이 어디에 있습니까?
ธนาคารอยู่ที่ไหน
백화점 앞에 있습니다.
อยู่หน้าห้างสรรพสินค้า
학교 뒤 + 에기숙사가 어디에 있습니까?
หอพักอยู่ที่ไหน
학교 뒤에 있습니다.
อยู่หลังโรงเรียน
학교 2층 + 에식당이 어디에 있습니까?
ร้านอาหารอยู่ที่ไหน
학교 2층에 있습니다.
ตั้งอยู่บนชั้นสองของโรงเรียน
지하 1층 + 에주차장이 어디에 있습니까?
ที่จอดรถอยู่ที่ไหน
지하 1층에 있습니다.
ตั้งอยู่บนชั้นใต้ดินชั้นแรก

3. การใช้ 에 เป็นคำบ่งชี้เวลา เพื่อแสดงถึงเวลาที่มีการกระทำหรือสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งคำนามที่แสดงเวลานั้นก็มักจะได้แก่ วัน เดือน ปี เวลา และฤดูกาล เป็นต้น

ตัวอย่าง

คำนาม (เวลา)คำนาม + 에ตัวอย่างประโยค
몇 시몇 시 + 에몇 시에 기차가 와요?
รถไฟจะมากี่โมง
AM 6:00오전 6시 + 에오전 6시에 일어나요.
ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า
PM 4:30오후 4시 30분 + 에오후 4시 30분에 집에 와요.
กลับบ้าน 16.30 น.
AM 8:00아침 8시 + 에아침 8시에 아침 식사를 해요.
ฉันกินอาหารเช้าตอน 8 โมงเช้า
AM 9:00아침 9시 + 에아침 9시에 학교에 가요.
ฉันไปโรงเรียนตอน 9 โมงเช้า
PM 7:00저녁 7시 + 에저녁 7시에 퇴근해요.
ฉันกลับบ้านตอน 1 ทุ่ม
PM 9:30밤 9시 30분 + 에밤 9시 30분에 숙제를 해요.
ฉันทำการบ้านเวลา 21.30 น.
PM 11:30밤 열한 시반 + 에밤 열한 시반에 자요.
ฉันนอนตอนห้าทุ่ม
PM 12:00정오 + 에정오에 점심을 먹어요.
ฉันกินอาหารกลางวันตอนเที่ยง
PM 7:00저녁 7시 + 에저녁 7시에 퇴근해요.
ฉันเลิกงานตอน 1 ทุ่ม

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 에 บ่งชี้ตำแหน่งและเวลา และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ