Korean

100 คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
직장สถานที่ทำงาน인사 관리การบริหารงานบุคคล
회사บริษัท직무งาน
사무실สำนักงาน직장 분위기บรรยากาศในที่ทำงาน
직원พนักงาน직무 스킬ทักษะการทำงาน
사장CEO, ผู้บริหารสูงสุด워크플로우ขั้นตอนการทำงาน
상사ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย창의성ความคิดสร้างสรรค์
동료เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน협업 능력ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
업무งาน, หน้าที่집중력ความใส่ใจ, ความตั้งใจ
출근การออกไปทำงาน, การมาทำงาน고객 서비스บริการลูกค้า
퇴근การเลิกงาน, การกลับจากสถานที่ทำงาน프로페셔널มืออาชีพ
근무 시간เวลาทำงาน사무 보조ผู้ช่วยสำนักงาน
근무 일정ตารางงาน프레젠테이션การนำเสนอ
근로 계약สัญญาจ้างงาน스케줄 관리การจัดการตารางเวลา
급여สิ่งตอบแทน, เงินเดือน업무 효율ประสิทธิภาพในการทำงาน
보너스เงินโบนัส, เงินพิเศษ업무 역량ความสามารถในการทำงาน
복지สวัสดิการ직장 문화วัฒนธรรมในที่ทำงาน
인사งานฝ่ายบุคคล, การบริหารงานบุคคล전문가ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ
면접การสัมภาษณ์비즈니스ธุรกิจ
입사การเข้าทำงาน인턴십ฝึกงาน, การฝึกงาน
퇴사การลาออก경력ประวัติส่วนตัว, ประสบการณ์ทำงาน
승진การเลื่อนตำแหน่ง과제ปัญหา, งาน, เรื่อง
진급การเลื่อนขั้น, การเลื่อนตำแหน่ง진행ความก้าวหน้า, ความคืบหน้า
업무 분장การแบ่งงาน책임หน้าที่, ความรับผิดชอบ
업무 프로세스กระบวนการทำงาน원활하다ราบรื่น, คล่องแคล่ว
회의การประชุม재택근무การทำงานจากที่บ้าน
보고서รายงาน업무 분담การแบ่งงาน
문서เอกสาร, หนังสือเอกสาร실무ภาระงาน, หน้าที่ปฏิบัติ
컴퓨터คอมพิวเตอร์업무 인프라โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ
전화โทรศัพท์, การโทรศัพท์업무 환경สภาพแวดล้อมการทำงาน
이메일อีเมล์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์창의ความริเริ่ม, ความคิดสร้างสรรค์
프로젝트แผนงาน, โครงการ조건เงื่อนไข
협업ความร่วมมือ, การร่วมมือ일자리ที่ทำงาน
자기 계발การพัฒนาตนเอง직장 동료เพื่อนร่วมงาน
역량ความสามารถ, สมรรถนะ전문 지식ความเชี่ยวชาญ
진취การมองการณ์ไกล, การก้าวไปข้างหน้า직장 문서เอกสารการทำงาน
책임감ความรับผิดชอบ, ความรู้สึกรับผิดชอบ근로การทำงาน, การปฏิบัติงาน
협동การร่วมมือ, ความสามัคคี업무 유연성ความคล่องตัวในการทำงาน
도전적인การท้าทาย, การเสี่ยง직무 만족도พึงพอใจในงาน
업무 능력ความสามารถในการทำงาน휴가การลาพัก, พักร้อน
효율ประสิทธิภาพ출장การไปทำงานนอกสถานที่
리더십ภาวะผู้นำ, ความเป็นผู้นำ인센티브การกระตุ้น
워크라이프 밸런스ความสมดุลของชีวิตการทำงาน인사 정책นโยบายบุคลากร
스트레스ความกดดัน, ความตึงเครียด현장สถานที่จริง, สถานที่เกิดเหตุ
업무 처리การประมวลผลทางธุรกิจ대화สนทนา, พูดคุย
소통ความคล่องตัว직무 수행การปฏิบัติหน้าที่
협조ความร่วมมือ, ความอนุเคราะห์업무 목표เป้าหมายในการทำงาน
조직องค์กร, การจัดรูปองค์กร현업อาชีพปัจจุบัน
역할หน้าที่, ภาระหน้าที่경영การบริหาร, การดำเนินการ
전문성ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน조직 문화วัฒนธรรมองค์กร
교육การศึกษา, การอบรม노동자คนงาน, ผู้ใช้แรงงาน

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ