ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 게 하다”

ไวยากรณ์ 게 하다 มีความหมายว่า “ทำให้….” โดยใช้ 게 하다 วางหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 게 하다 วางหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
화나다챵리씨는 항상 다른 사람들을 화나게 해요.
คุณชยังรีทำให้คนอื่น ๆ โมโหอยู่เสมอ
생각나다경주는 고등학교때 여행을 생각나게 해요.
คยองจูทำให้นึกถึงการไปทัศนศึกษาตอนมัธยมปลาย
행복하다퇴근 후 집에오면 강아지가 나를 행복하게 해요.
ลูกสุนัขทำให้ฉันมีความสุขเมื่อกลับจากทำงาน
기다리다수잔씨는 약속때 항상 다른 사람을 기다리게 해요.
คุณซูซานมักจะทำให้คนอื่นรอเธอเสมอ
일어나다엄마는 매일 아침마다 일찍 일어나게 해요.
แม่ปลุกฉันแต่เช้าตรู่ทุกวัน
웃다제이슨씨는 농담을 잘 해서 친구들을 웃게 해요.
คุณเจสันเก่งเรื่องล้อเล่นแลัวทำให้เพื่อน ๆ หัวเราะ
지각을 하다출근 시간에 차가 막혀서 지각을 자주 하게 해요.
ฉันมาสายบ่อยเนื่องจากรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน
닫다코로나때문에 밤 9시에 가게 문을 닫게 해요.
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าจึงทำให้ร้านปิดเวลา 21.00 น.
걱정하다동생은 항상 집에 늦게 들어와서 가족들을 걱정하개 해요.
น้องกลับบ้านดึกเสมอจึงทำให้ครอบครัวเป็นห่วง
신경쓰이다음악 소리가 너무 커서 신경쓰이게 해요.
เสียงเพลงดังจนทำให้กังวล

อย่าลืม !! ฝึกพูด “คำกริยา + 게 하다” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ