ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어요”

ไวยากรณ์ 아/어요 เป็นไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ เพราะเป็นรูปไวยากรณ์ที่ใช้บ่อย โดย 아/어요 ใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่ารูปสุภาพแบบไม่เป็นทางการ มักใช้ในภาษาพูดทั่วไป โดยมีวิธีการใช้ 아/어요 ดังนี้

  1. คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 아요 โดยมีตัวอย่างการใช้ 아요 และตัวอย่างประโยคดังนี้
คำกริยาการผันรูป 아요ตัวอย่างประโยค
사다사요문구점에서 공책을 사요.
ฉันซื้อสมุดที่ร้านเครื่องเขียน
살다살아요홍대에서 살아요.
ฉันอาศัยอยู่ที่ฮงแด
일어나다일어나요오전 여섯시에 일어나요.
ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้า
보다봐요친구와 영화관에서 영화를 봐요.
ฉันดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์กับเพื่อน
가다가요학교에 가요?
ไปโรงเรียนเหรอ
만나다만나요학교에서 선생님을 만나요.
ฉันพบคุณครูที่โรงเรียน
자다자요밤 11시에 자요.
ฉันนอนตอนห้าทุ่ม
오다와요저녁 9시에 집에 와요.
กลับมาบ้านตอนสามทุ่ม
보다봐요언니가 드라마를 봐요.
พี่สาวดูละคร
만나다만나요공항에서 친구를 만나요.
ฉันพบเพื่อนที่สนามบิน

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 어요 โดยมีตัวอย่างการใช้ 어요 และตัวอย่างประโยคดังนี้

คำกริยาการผันรูป 어요ตัวอย่างประโยค
읽다읽어요영어책과 중국어책을 읽어요.
ฉันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาจีน
넓다넓어요방이 무척 넓어요.
ห้องกว้างมาก
입다입어요청바지를 입어요.
ฉันสวมกางเกงยีนส์
배우다배워요시리씨가 한국어를 배워요.
คุณสิริเรียนภาษาเกาหลี
먹다먹어요오웬이 점심을 먹어요.
คุณโอเว่นกินอาหารกลางวัน
만들다만들어요타미에가 음식을 만들어요.
คุณทามิเอทำอาหาร
찍다찍어요공원에서 친구 사진을 찍어요.
ฉันถ่ายรูปเพื่อนที่สวนธารณะ
들다들어요가방을 들어요.
ฉันถือกระเป๋า
있다있어요있어요?
คุณมีเงินมั้ย
재미없다재미없어요이 책은 재미없어요.
หนังสือนี้ไม่สนุก

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยน 하다 เป็น 해요 โดยมีตัวอย่างการใช้ 해요 และตัวอย่างประโยคดังนี้

คำกริยาการผันรูป 해요ตัวอย่างประโยค
쇼핑하다쇼핑해요오늘 명동에서 쇼핑해요.
วันนี้ฉันไปช็อปปิ้งที่มยองดง
식사를 하다식사를 해요학교에서 점심 식사를 해요.
ฉันรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน
요리하다요리해요엄마가 한국 음식을 요리해요.
แม่ทำอาหารเกาหลี
수영하다수영해요친구와 수영장에서 수영해요.
ฉันว่ายน้ำกับเพื่อนที่สระว่ายน้ำ
운동하다운동해요집 앞 공원에서 운동해요.
ฉันออกกำลังกายที่สวนหน้าบ้าน
여행하다여행해요가족과 같이 한국을 여행해요.
ฉันไปเที่ยวเกาหลีกับครอบครัว
노래하다노래해요노래방에서 노래해요.
ฉันร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะ
부지런하다부지런해요우리 아버지는 정말 부지런해요.
พ่อของฉันขยันจริง ๆ
하다해요지금 뭐 해요?
ตอนนี้ทำอะไรอยู่
건강하다건강해요민수는 건강해요.
มินซูมีสุขภาพแข็งแรง

4. คำกริยา 이다 (มักตามหลังคำนาม) ให้เปลี่ยน 이다 เป็น 예요/이에요 โดยเปลี่ยนเป็น 예요 เมื่อคำก่อนหน้านั้น (คำนาม) ไม่มีตัวสะกด และเปลี่ยนเป็น 이에요 เมื่อคำก่อนหน้านั้น (คำนาม) มีตัวสะกด โดยมีตัวอย่างการใช้ 예요/이에요 และตัวอย่างประโยคดังนี้

คำนามที่ไม่มีตัวสะกดคำนามที่ไม่มีตัวสะกด + 이다การผันรูป 예요
침대
เตียง
침대 + 이다침대예요.
가수
นักร้อง
가수 + 이다가수예요.
기숙사
หอพัก
기숙사 + 이다기숙사예요.
여기
ที่นี่
여기 + 이다여기예요.
주부
แม่บ้าน
주부 + 이다주부예요.
คำนามที่มีตัวสะกดคำนามที่มีตัวสะกด + 이다การผันรูป 이에요
오웬
โอเว่น (ชื่อคน)
오웬 + 이다저는 오웬이에요.
화요일
วันอังคาร
화요일 + 이다화요일이에요.
12월
เดือน 12 (เดือนธันวาคม)
12월 + 이다12월이에요.
회사원
พนักงานบริษัท
회사원 + 이다회사원이에요.
사람
คน
사람 + 이다태국 사람이에요.

สรุป

รูปไวยากรณ์วิธีการใช้
아요ใช้กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
어요ใช้กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
해요ใช้กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยน 하다 เป็น 해요
예요ใช้กับคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
이에요ใช้กับคำนามที่มีตัวสะกด

อย่าลืม !! ไวยากรณ์ 아/어요 เป็นไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน จึงต้องฝึกแต่งประโยคและนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ