ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 지 못하다

ไวยากรณ์ 지 못하다 หมายถึง “ไม่สามารถ” หรือ “ไม่ได้” ใช้เพื่อแสดงถึงการไม่สามารถทำกริยานั้น ๆ ได้ โดยเติม 지 못하다 หลังคำกริยา

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
전화하다회사일이 너무 바빠서 전화하지 못했어요.
ฉันโทรหาไม่ได้เพราะงานบริษัทยุ่งมาก
가다늦잠을 자서 약속장소에 가지 못 했어요.
ฉันตื่นสายจึงไม่สามารถไปที่สถานที่นัดพบได้
들르다주말에 일이 있어서 들르지 못 했어요.
ฉันไม่สามารถแวะได้เนื่องจากทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
사다돈이 없어서 선물을 사지 못 했어요.
ฉันไม่สามารถซื้อของขวัญได้เพราะฉันไม่มีเงิน
오다감기에 걸려서 학교에 오지 못 했어요.
ฉันเป็นหวัดจึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้
붙다공부를 안 해서 시험에 붙지 못 했어요.
ฉันไม่สามารถสอบได้เพราะฉันไม่ได้เรียน
부르다목이 너무 아파서 노래를 부르지 못 했어요.
ฉันร้องเพลงไม่ได้เพราะเจ็บคอมาก
일어나다밤늦게까지 일을 해서 아침에 일찍 일어나지 못 했어요.
ฉันทำงานจนดึกจึงไม่สามารถตื่นแต่เช้า
찾다길을 잘 몰라서 가게를 찾지 못 했어요.
หาร้านไม่เจอเพราะไม่รู้ทาง
만나다회사일로 시간이 없어서 만나지 못 했어요.
เพราะไม่มีเวลาจึงไม่สามารถพบกันได้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 지 못하다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ