ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำคุณศัพท์ + 아/어지다”

ไวยากรณ์ 아/어지다 หมายถึง “…..ขึ้น” หรือ “…..ลง” เช่น สวยขึ้น สูงขึ้น ผอมลง น้อยลง โดยใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 아지다 ตามหลังคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어지다 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해지다 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다

ตัวอย่าง

คำคุณศัพท์ประโยค
따뜻하다ㄱ: 봄이 되면 날씨가 어떻게 돼요 ?
อากาศในฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างไร
ㄴ: 해가 점점 길어지고 날씨가 더 따뜻해져요.
ช่วงเวลากลางวันนานขึ้นเรื่อย ๆ และอากาศก็ร้อนขึ้น
.
많다ㄱ: 한국어 초급과 중급은 어떻게 달라요 ?
ภาษาเกาหลีระดับเริ่มต้นและระดับกลางต่างกันอย่างไร
ㄴ: 단어가 점점 더 어려워지고 문법이 많아져요.
คำศัพท์ยากขึ้นเรื่อย ๆ และไวยากรณ์ก็มากขึ้น
.
예쁘다ㄱ: 매일 다이어트를 햐고 함께 운동을 하면 몸이 달라져요 ?
ถ้าควบคุมอาหารและออกกำลังกายร่วมด้วยทุกวัน ร่างกายเปลี่ยนแปลงมั้ย
ㄴ: 네, 점점 더 날씬해지고 예뻐져요.
ผอมลงเรื่อย ๆ และสวยขึ้น
.
적다ㄱ: 한국에는 어느 도시에 사람들이 제일 많이 살아요 ?
ที่เกาหลีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองไหนมากที่สุด
ㄴ: 서울과 경기도에 사람들이 제일 많이 살고 지방으로 가면 사람들이 점점 적어져요.
ผู้คนอาศัยอยู่ในโซลและคยองกีโดมากที่สุด และเมื่อไปที่จังหวัดต่าง ๆ ก็มีคนน้อยลงเรื่อย ๆ
.
쉽다ㄱ: 일이 너무 힘든데 좀 더 쉬워지는 방법은 없어요 ?
งานหนักมาก วิธีง่ายขึ้นกว่านี้หน่อยไม่มีเหรอ
ㄴ: 처음에는 힘들고 어려운데 계속 하다보면 점점 편해지고 쉬워져요.
ตอนแรกเหนื่อยและยาก แต่เมื่อทำมันต่อไปก็จะสบายและง่ายขึ้นเรื่อย ๆ
.
뚱뚱하다ㄱ: 초콜릿이나 단 음식을 많이 먹으면 어떻게 돼요 ?
ถ้ากินช็อคโกแลตหรืออาหารหวานมาก ๆ จะเป็นอย่างไร
ㄴ: 건강이 나빠지고 뚱뚱해져요.
สุขภาพแย่ลงและอ้วนขึ้น
.
비싸다ㄱ: 한국의 생활 물가는 어떤 편이에요 ?
ค่าครองชีพที่เกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 다른 나라에 비해 높은 편이에요. 점점 모든 것들이 비싸져요.
ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ของทุกอย่างราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ
.
시끄럽다ㄱ: 친구들은 성격이 어때요 ?
เพื่อน ๆ เป็นยังไงบ้าง
ㄴ: 모두들 조용하고 친절한 편이에요. 하지만 챵리씨만 오면 목소리가 커지고 시끄러워져요.
ทุกคนเงียบและเป็นกันเอง แต่เมื่อคุณชยังรีมา เสียงก็ดังขึ้นและอึกทึกขึ้น
.
맛있다ㄱ: 음식이 좀 싱거운데 어떻게 하면 될까요 ?
อาหารจืดไปหน่อยต้องทำอย่างไร
ㄴ: 소금이나 간장을 조금 넣어보세요. 그러면 더 맛있어져요.
ใส่เกลือหรือซีอิ๊วขาวเล็กน้อย แล้วจะอร่อยขึ้น
.
젊다ㄱ: 어떤 화장품을 쓰고 있어요 ?
ใช้เครื่องสำอางอะไร
ㄴ: 한국 화장품을 사용하고 있는데 아주 좋아요. 어려보이고 점점 젊어져요.
ใช้เครื่องสำอางเกาหลีและชอบมาก ดูอ่อนกว่าวัยและเด็กลงเรื่อย ๆ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำคุณศัพท์ + 아/어지다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ