ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어서”

ไวยากรณ์ 아/어서 มีความหมายว่า “แล้ว….” หรือ “เพราะ….จึง….” ใช้เชื่อมประโยคเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกัน หรือใช้เพื่อเชื่อมเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 아서 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어서 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해서 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
넣다ㄱ: 김밥은 어떻게 만들어요 ?
คิมบับทำยังไงคะ
ㄴ: 김에 밥과 야채를 넣어서 만든 후에 위에 참기름과 깨를 뿌리면 돼요.
ใส่ข้าวและผักในสาหร่าย แล้วโรยน้ำมันงาและงาด้านบนค่ะ
.
시험에 붙다ㄱ: 내년에 계획이 어떻게 돼요 ?
คุณมีแผนการสำหรับปีถัดไปอย่างไรคะ
ㄴ: 먼저 한국어 시험에 붙어서 한국 유학을 가려고 해요.
ทดสอบภาษาเกาหลีก่อน แล้วก็ตั้งใจจะไปเรียนต่อที่เกาหลีค่ะ
.
좋다ㄱ: 철훈씨는 오늘 회사애 출근 안 했어요 ?
วันนี้คุณชอลฮุนไม่ได้ไปทำงานเหรอคะ
ㄴ: 네, 몸이 안 좋아서 집에서 좀 쉬겠다고 했어요.
ครับ รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงตัดสินใจพักผ่อนที่บ้านครับ
.
만나다ㄱ: 주말에 뭐 할 거예요 ?
คุณจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์คะ
ㄴ: 친구들을 만나서 홍대나 남산에 가려고 해요.
ฉันจะไปหาเพื่อนแล้วไปที่ฮงแดหรือนัมซานค่ะ
.
백신을 맞다ㄱ: 코로나 걱장 정되지 않아요 ?
คุณไม่กังวลเกี่ยวกับโคโรนาเหรอคะ
ㄴ: 저는 백신을 맞아서 괜찮아요.
เพราะฉีดวัคซีนจึงไม่เป็นไรค่ะ
.
지각을 하다ㄱ: 지훈씨가 왜 사장님한테 혼나고 있어요 .
ทำไมคุณจีฮุนโดนเจ้านายดุครับ
ㄴ: 오늘도 지각을 해서 사장님한테 혼나고 있어요.
เพราะวันนี้มาสายจึงโดนเจ้านายดุครับ
.
가다ㄱ: 퇴근후애 뭐 할 거예요 ?
คุณจะทำอะไรหลังเลิกงานคะ
ㄴ: 학원에 가서 한국어를 공부할거예요.
ฉันจะไปสถาบันสอนพิเศษแล้วเรียนภาษาเกาหลีค่ะ
.
비가 오다ㄱ: 오늘도 등산하러 갈거예요 ?
วันนี้คุณจะไปปีนเขามั้ยคะ
ㄴ: 오늘은 비가 와서 다음으로 미룰거예요.
เพราะวันนี้ฝนตกจึงเลื่อนเป็นคราวหน้าครับ
.
가다ㄱ: 한국에 가면 뭐를 제일 하고 싶어요 ?
ถ้าไปเกาหลี คุณอยากทำอะไรมากที่สุดคะ
ㄴ: 한옥 마을에 가서 사진을 찍고 명동에 들러서 쇼핑을 하고 싶어요.
ฉันอยากไปหมู่บ้านพื้นเมืองแล้วถ่ายรูป และไปช้อปปิ้งที่เมียงดงค่ะ
.
사다ㄱ: 친구 생일에 뭘 선물할거예요 ?
ในวันเกิดของเพื่อน คุณจะให้ของขวัญอะไรคะ
ㄴ: 예쁜 꽃을 사서 친구에게 선물할거예요.
ฉันจะซื้อดอกไม้สวยๆ แล้วให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนค่ะ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ + 아/어서” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ