ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม 이/가 คำนาม 과 너무나 다르다”

ไวยากรณ์ “คำนาม 이/가 คำนาม 과 너무나 다르다” ใช้เมื่อต้องการบอกว่าสองสิ่ง “แตกต่างกันมาก” หรือ “แตกต่างกันเหลือเกิน” โดยใช้ 이 กับคำนามที่มีตัวสะกด และใช้ 가 กับคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

인터넷으로 물건을 샀는데 실물이 사진과 너무나 달라요.
ฉันซื้อของออนไลน์ แต่ของจริงต่างจากภาพเหลือเกิน
.
제주도에 처음 가봤는데 바다가 티비에서 본 것과 너무나 달랐어요.
ฉันไปเกาะเชจูเป็นครั้งแรก ทะเลแตกต่างจากสิ่งที่เห็นในทีวีมาก
.
어제 집에서 동생과 떡볶이를 해 먹었는데 맛이 식당과 너무나 달랐어요.
เมื่อวานฉันกินต็อกปกกีที่บ้านกับน้อง รสชาติแตกต่างจากร้านอาหารมาก
.
친구에게 생일 선물을 했는데 반응이 생각했던 것과 너무나 달랐어요.
ฉันให้ของขวัญวันเกิดเพื่อน ปฏิกิริยาแตกต่างจากที่ฉันคิดไว้มาก
.
토픽 시험을 봤는데 시험이 예상과 너무나 달랐어요.
ฉันสอบโทปิก การสอบแตกต่างจากที่ฉันคาดไว้มาก
.
김치를 담갔는데 맛이 엄마가 담근 김치와 너무나 달랐어요.
ฉันทำกิมจิ แต่รสชาติแตกต่างจากกิมจิที่แม่ทำมาก
.
부산 음식을 먹어 보니까 맛이 서울 음식과 너무나 달랐어요.
ฉันลองกินอาหารปูซาน รสชาติแตกต่างจากอาหารโซลมาก
.
오랜만에 친구를 만났는데 얼굴이 예전과 너무나 달랐어요.
ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้ว ใบหน้าเธอแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก
.
회사를 옮겼는데 분위기가 먼저 회사와 아주 달라요.
ฉันย้ายบริษัท แต่บรรยากาศแตกต่างจากบริษัทเดิมมาก
.
김선생님이 수업을 하셨는데 박선생님과 수업방식이 너무나 달랐어요.
อาจารย์คิมสอนหนังสือ แต่วิธีการสอนแตกต่างจากอาจารย์ปาร์คมาก
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม 이/가 คำนาม 과 너무나 다르다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ