ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)면 안 되다

ไวยากรณ์ (으)면 안 되다 มีความหมายว่า “ไม่ควร, ไม่ได้รับอนุญาต” ใช้เพื่อแสดงการห้ามหรือการจำกัดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ตามหลังคำกริยาดังนี้

  1. คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม 면 안 되다

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 면 안 되다ตัวอย่างประโยค
떠들다떠들면 안 돼요공공장소에서 떠들면 안 돼요.
คุณไม่ควรเสียงดังในที่สาธารณะ
주다주면 안 돼요다른 사람에게 피해를 주면 안 돼요.
คุณทำร้ายคนอื่นไม่ได้
마시다마시면 안 돼요술을 너무 많이 마시면 안 돼요.
อย่าดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
자다자면 안 돼요게임때문에 너무 늦게 자면 안 돼요.
คุณไม่ควรนอนดึกเพราะเล่นเกม
들어가다들어가면 안 돼요다른 사람의 방에 들어가면 안 돼요.
คุณไม่สามารถเข้าไปในห้องของคนอื่นได้
피우다피우면 안 돼요학생은 담배를 피우면 안 돼요.
ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่
지각하다지각하면 안 돼요내일 아침에 지각하면 안 돼요.
พรุ่งนี้เช้าจะสายไม่ได้
주차하다주차하면 안 돼요여기에 차를 주차하면 안 돼요.
คุณไม่ควรจอดรถไว้ที่นี่
버리다버리면 안 돼요쓰레기를 아무데나 버리면 안 돼요.
คุณไม่สามารถทิ้งถังขยะได้ทุกที่
좌회전 하다좌회전 하면 안 돼요여기 사거리에서 좌회전 하면 안 돼요.
คุณไม่สามารถเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนี้

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 으면 안 되다

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 으면 안 되다ตัวอย่างประโยค
먹다먹으면 안 돼요수업시간에 음식을 먹으면 안 돼요.
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารในชั้นเรียน
찍다찍으면 안 돼요전시회에 있는 그림들을 사진찍으면 안 돼요.
คุณไม่สามารถถ่ายภาพในนิทรรศการได้
꺽다꺽으면 안 돼요정원에 있는 꽃들을 함부로 꺽으면 안 돼요.
คุณไม่ควรเด็ดดอกไม้ในสวน
듣다들으면 안 돼요밤 늦게까지 음악을 들으면 안 돼요.
คุณไม่ควรฟังเพลงจนดึก
걷다걸으면 안 돼요밤 늦게 혼자 공원을 걸으면 안 돼요.
คุณไม่ควรเดินผ่านสวนสาธารณะคนเดียวในตอนดึก
입다입으면 안 돼요결혼식장에서는 너무 화려한 옷을 입으면 안 돼요.
คุณไม่ควรสวมชุดแฟนซีเกินไปที่ห้องจัดงานแต่งงาน
넣다넣으면 안 돼요국이 너무 짜니까 소금을 더 넣으면 안 돼요.
น้ำซุปเค็มเกินไปคุณจึงไม่ควรเติมเกลืออีก
앉다앉으면 안 돼요다른 사람의 좌석이니까 여기 앉으면 안 돼요.
คุณไม่สามารถนั่งที่นี่ได้เพราะเป็นที่นั่งของคนอื่น
놓다놓으면 안 돼요바닥에 옷이나 가방을 놓으면 안 돼요.
อย่าวางเสื้อผ้าหรือกระเป๋าไว้ที่พื้น
웃다웃으면 안 돼요다른 사람이 실수할 때 웃으면 안 돼요.
คุณไม่ควรหัวเราะเมื่อคนอื่นทำผิด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)면 안 되다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ