ภาษาเกาหลี

การใช้ 아/어 지다

ไวยากรณ์ 아/어 지다 มักใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ (คำกริยาบอกสภาพ) โดยมีความหมายว่า “…..ขึ้น” หรือ “…..ลง” เช่น สวยขึ้น สูงขึ้น ผอมลง น้อยลง เป็นต้น

เมื่อคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 아 지다 และคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 어 지다 ส่วนคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다 ใช้ 해 지다

ตัวอย่าง

คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ + 아/어 지다ตัวอย่างประโยค
예쁘다예뻐져요우유하고 과일을 많이 먹으면 점점 예뻐져요.
ถ้าคุณกินนมและผลไม้มาก ๆ คุณจะสวยขึ้น
많다많아져요출근하는데 도로에 차가 점점 많아져요.
ช่วงเวลาเดินทางไปทำงาน บนท้องถนนมีรถมากขึ้น
어렵다어려워져요초급에서 중급으로 올라가면 문법이 점점 어려워져요.
ไวยากรณ์จะยากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปลี่ยนจากระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง
춥다추워질거예요다음 달부터 날씨가 점점 추워질거예요.
ตั้งแต่เดือนหน้าอากาศจะหนาวเย็นลง
빨갛다빨개졌어요술을 너무 많이 마셔서 얼굴하고 코가 빨개졌어요.
เพราะฉันดื่มเหล้ามากเกินไป ใบหน้าและจมูกของฉันแดงขึ้น
나쁘다나빠졌어요자동차 매연으로 공기가 너무 나빠졌어요.
อากาศแย่ลงมากเนื่องจากควันจากรถ
빠르다빨라졌어요KTX가 생겨서 전보다 부산가는 게 더 빨라졌어요.
การไปปูซานด้วย KTX เร็วกว่าเดิม
비싸다비싸졌어요물가가 올라서 음식과 커피값이 더 비싸졌어요.
ราคาอาหารและกาแฟแพงขึ้นเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น
짧다짧아졌어요티셔츠를 빨았는데 소매가 짧아졌어요.
ฉันซักเสื้อยืด แต่แขนสั้นลง
쉽다쉬워질거예요처음에는 어렵지만 계속하면 쉬워질거예요.
ตอนแรกมันยาก แต่จะง่ายขึ้นเมื่อคุณทำต่อไป
익숙하다익숙해졌어요한국음식을 자주 먹어서 이제 익숙해졌어요.
ฉันกินอาหารเกาหลีบ่อยจนตอนนี้เริ่มชินแล้ว
차갑다차가워졌어요주스를 냉장고에 넣어두어서 차가워졌어요.
ฉันใส่น้ำผลไม้ในตู้เย็นจึงเย็นขึ้น
편하다편해졌어요요즈음은 핸드폰으로 다 할수 있어서 정말 편해졌어요.
ทุกวันนี้ฉันสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยโทรศัพท์มือถือดังนั้นมันจึงสะดวกขึ้นมาก
넓다넓어졌어요방안의 가구와 옷장을 빼니까 방이 정말 넓어졌어요.
ห้องกว้างจริง ๆ เพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์และตู้เสื้อผ้าในห้องออกไป
튼튼하다튼튼해졌어요매일 아침마다 달리기와 걷기를 하니까 몸이 정말 튼튼해졌어요.
การวิ่งและเดินทุกเช้าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจริง ๆ
밝다밝아졌어요거실의 전등을 새것으로 바꾸니까 거실이 더 밝아졌어요.
การเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างขึ้นทำให้ห้องนั่งเล่นสว่างขึ้น
가고 싶다가고 싶어졌어요티비로 서울의 모습들을 보니까 서울에 가고 싶어졌어요.
การดูกรุงโซลทางทีวีทำให้ฉันอยากไปโซลมากขึ้น
유학가고 싶다유학가고 싶어졌어요한국에서 공부하는 친구들을 보니까 한국으로 유학가고 싶어졌어요.
การได้เห็นเพื่อนของฉันเรียนที่เกาหลีทำให้ฉันอยากไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีมากขึ้น
낫다나아질거예요약을 먹고 푹 쉬면 감기가 나아질거예요.
ถ้าคุณกินยาและพักผ่อนให้เพียงพออาการหวัดของคุณจะดีขึ้น
맑다맑아질거예요오전에 비가오고 오후부터 날씨가 맑아질거예요.
ฝนตกในตอนเช้าและอากาศจะปลอดโปร่งขึ้นตั้งแต่ตอนบ่าย

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 아/어 지다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ