ภาษาเกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
가위กรรไกรA4 용지กระดาษ A4
마우스 패드แผ่นรองเม้าส์컴퓨터คอมพิวเตอร์
출퇴근 타이머เครื่องตอกบัตร제본기เครื่องเย็บกระดาษ
연필ดินสอ도장ตราประทับ
서류함ตู้เก็บเอกสาร잉크น้ำหมึก
지우개ยางลบ종이กระดาษ
필통กล่องดินสอ커터칼คัทเตอร์
계산기เครื่องคิดเลข복사기เครื่องถ่ายเอกสาร
접착제 스틱กาวแท่ง샤프ดินสอกด
펀치ที่เจาะกระดาษ스카치 테이프เทปใส
서류철แฟ้มใส่เอกสาร서류เอกสาร
볼펜ปากกาลูกลื่น서류 가방กระเป๋าเอกสาร
색연필ดินสอสี메모장กระดาษจดบันทึก
만년필ปากกาหมึกซึม종이 클립ตลิปหนีบกระดาษ
깎는 기구ที่เหลาดินสอ펀치ที่เจาะรู
파쇄기เครื่องทำลายเอกสาร스테이플ลวดเย็บกระดาษ
노트북สมุดบันทึก스테이플러ที่เย็บกระดาษ
봉투ซองจดหมาย파일แฟ้มข้อมูล
지배자ไม้บรรทัด서류 캐비닛ตู้เก็บเอกสาร
이름뱃지ป้ายชื่อ서류받침ถาดจดหมาย

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ