ประโยคภาษาเกาหลี

50 ประโยคแสดงความขอบคุณ

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคแสดงความขอบคุณ

 1. 감사합니다.
  ขอบคุณ
 2. 정말로 감사해요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ
 3. 너무 고마워요.
  ขอบคุณมาก
 4. 깊은 감사를 표합니다.
  ฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง
 5. 무한한 감사를 드립니다.
  ฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 6. 정말 고맙습니다
  ขอบคุณมาก
 7. 진심으로 감사드립니다.
  ฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจ
 8. 정말로 감사하고 있어요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ
 9. 고맙다는 말로는 충분하지 않아요.
  แค่คำว่าขอบคุณคงยังไม่เพียงพอ
 10. 감사의 뜻을 전하고 싶어요.
  ฉันต้องการแสดงความขอบคุณ
 11. 너무나 감사한 일입니다.
  เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งมาก ๆ
 12. 정말로 감사한 일이에요.
  เป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ
 13. 너무나 감사해 표현할 수 없어요.
  ฉันไม่สามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณออกมาได้
 14. 많은 도움에 감사드립니다.
  ขอบคุณมาก ๆ สำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 15. 정말로 감사합니다. 도움이 많이 되었어요.
  ขอบคุณจริง ๆ สำหรับความช่วยเหลืออย่างมาก
 16. 감사의 마음으로 인사드립니다.
  ฉันขอทักทายด้วยหัวใจที่ขอบคุณ
 17. 소중한 도움에 감사드려요.
  ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืออันมีค่าของคุณ
 18. 마음속으로 감사하고 있어요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ
 19. 늘 감사하고 있어요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณเสมอ
 20. 정말로 감사한 마음을 전해요.
  ฉันขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง
 21. 도움에 감사하고 있어요.
  ฉันขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ
 22. 너무 고맙게 생각해요.
  รู้สึกขอบคุณมาก ๆ
 23. 감사한 일이 너무 많아요.
  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องขอบคุณ
 24. 고마운 일이 생겨서 기뻐요.
  ฉันมีความสุขเพราะสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณ
 25. 너무 감사해서 말로 다 할 수 없어요.
  ฉันรู้สึกซาบซึ้งจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมด
 26. 정말로 고맙고 감사합니다.
  ฉันรู้สึกขอบคุณและตื้นตันจริง ๆ
 27. 큰 도움에 정말 감사드려요.
  ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ของคุณ
 28. 너무 고맙게 생각하고 있어요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณมาก
 29. 감사한 마음을 전합니다.
  ฉันขอความขอบคุณจากใจ
 30. 너무나도 감사하게 생각해요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณมาก ๆ
 31. 너의 도움에 너무 감사해.
  ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 32. 정말로 무척 감사합니다.
  ขอบคุณมากจริง ๆ
 33. 너의 도움에 많은 감사를 표해요.
  ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 34. 너무나도 고맙고 감사합니다.
  ฉันรู้สึกตื้นตันและขอบคุณมาก ๆ
 35. 정말 감사하고 빚을 진다.
  ฉันรู้สึกขอบคุณและเป็นหนี้บุญคุณ
 36. 고맙다는 말로는 충분히 표현할 수 없어요.
  คำขอบคุณไม่สามารถแสดงออกได้เพียงพอ
 37. 진심으로 감사의 인사를 드려요.
  ฉันอยากจะขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ
 38. 정말로 감사하고 있어요. 너무나 고마워요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ ขอบคุณมาก
 39. 감사의 마음을 전하고 싶어요. 고마움에 대해 말할 수 없어요.
  ฉันต้องการแสดงความขอบคุณ ฉันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากเพียงใด
 40. 너의 도움에 무한한 감사를 드립니다.
  ขอขอบคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 41. 정말로 감사합니다. 도움이 너무나 크네요.
  ขอบคุณมาก ความช่วยเหลือนั้นยิ่งใหญ่มาก
 42. 감사한 일이 너무 많은 하루였어요.
  เป็นวันที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องขอบคุณ
 43. 너무나 감사해서 표현하기 어려워요.
  ฉันซาบซึ้งจนยากจะบรรยาย
 44. 도움에 감사하고 있어요. 말로 다 표현할 수 없어요.
  ฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ คำพูดไม่สามารถแสดงออกได้ทั้งหมด
 45. 정말로 무척 감사해요. 도움이 크게 도움이 되었어요.
  ขอบคุณมาก ความช่วยเหลือของคุณมีค่ามาก
 46. 고맙다는 마음을 전하고 싶어요. 도움에 진심으로 감사드려요.
  ฉันต้องการถ่ายทอดหัวใจที่ขอบคุณ ฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความช่วยเหลือ
 47. 너무 고맙게 생각하고 있어요. 도움에 대해 진심으로 감사드려요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณมาก ๆ ขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความช่วยเหลือ
 48. 너의 도움에 정말로 감사해요. 큰 도움이 되었어요.
  ผมขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มาก
 49. 정말로 감사합니다. 내게 주신 도움에 감사드립니다.
  ขอบคุณมาก ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่คุณให้ฉัน
 50. 너무나도 고맙고 감사합니다. 도움에 정말로 감사해요.
  ฉันรู้สึกขอบคุณและตื้นตันมาก ขอบคุณจริงๆ สำหรับความช่วยเหลือ

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ