ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 가지고

ไวยากรณ์ 아/어 가지고 มีความหมายว่า “แล้วจะ….” , “แล้วก็เลย…..” หรือ “แล้วเอาไป….” ใช้เพื่อบอกความต่อเนื่องของการกระทำในประโยคแรกและประโยคหลัง โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ดังนี้

  • ถ้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 아 가지고
  • ถ้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 어 가지고
  • ถ้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยนเป็น 해 가지고

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
배탈이 나다어제 배탈이 나가지고 병원에 다녀왔어요.
เมื่อวานนี้ปวดท้องแล้วก็เลยไปโรงพยาบาล
사고가 나다운전을 하다가 사고가 나가지고 차가 고장났어요.
ฉันประสบอุบัติเหตุขณะขับรถแล้วรถก็เลยพัง
남기다밥을 먹다가 남겨가지고 엄마한테 혼났어요.
กินข้าวเหลือแล้วก็เลยโดนแม่บ่น
말다툼을 하다친구와 말다툼을 해가지고 요즘 전화도 안 해요.
ฉันทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็เลยไม่ได้โทรหาในช่วงนี้
자다어젯밤에 늦게 자 가지고 아침에 늦잠을 잤어요.
เมื่อคืนฉันนอนดึกแล้วตอนเช้าก็เลยตื่นสาย
고프다배가 너무 고파가지고 3인분이나 먹었어요.
ฉันหิวมากแล้วก็เลยกินไป 3 เสริ์ฟ
받다월급을 받아 가지고 아버지에게 용돈을 드렸어요.
ฉันได้เงินเดือนแล้วก็เลยให้เงินพ่อ
사다백화점에거 가방을 사 가지고 선물로 줬어요.
ฉันซื้อกระเป๋าที่ห้างสรรพสินค้าแล้วเอาไปมอบให้เป็นของขวัญ
만나다길에서 오랫만에 친구를 만나 가지고 너무 반가웠어요.
ระหว่างทางฉันได้พบเพื่อนที่ไม่ได้พบกันนานแล้วก็เลยดีใจมาก
아프다오늘은 몸이 너무 아파 가지고 아무데도 가고 싶지 않아요.
วันนี้ป่วยมากแล้วก็เลยไม่อยากไปไหน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 가지고” และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ