เที่ยวเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “เที่ยวเกาหลี”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “เที่ยวเกาหลี”

ㄱ: 해가 지날수록 한국 관광객들이 늘어가고 있는것 같아요.
หลายปีผ่านไป จำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น
ㄴ: 네, 코로나로 그동안 여행을 하지 못했던 사람들이 한국여행에 관심을 갖고 있다는 뉴스를 봤어요.
ฉันเห็นข่าวว่าผู้คนที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วงโคโรนาสนใจเดินทางท่องเที่ยวเกาหลี

ㄱ: 외국인들에게 가장 인기가 많은 관광지는 어디예요 ?
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติคือที่ไหน
ㄴ: 가장 인기가 많은 관광지는 서울이에요.
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือโซล

ㄱ: 서울에 추천하고 싶은 관광지가 있어요 ?
มีสถานที่ท่องเที่ยวในโซลที่คุณอยากจะแนะนำมั้ย
ㄴ: 경복궁이나 덕수궁 같은 고궁도 좋고 홍대나 강남같은 젊은 사람들이 많은 현대적인 곳도 가볼만 해요.
พระราชวังเก่าอย่างพระราชวังคยองบกกุงและพระราชวังถ็อกซูกุงและสถานที่ทันสมัยที่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากอย่างฮงแดและคังนัมก็น่าไป

ㄱ: 서울말고 다른 지방이나 도시에는 어떤 관광지가 있어요 ?
มีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหรือเมืองอื่นนอกจากโซลมั้ย
ㄴ: 경기도나 부산에도 구경할만한 곳이 많이 있어요.
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในคยองกีโดและปูซาน

ㄱ: 부산에는 뭐가 유명해요 ?
ปูซานมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 먼저 바다가 아름답고 예뻐서 해운대나 일출봉이 제일 유명하고 해산물을 마음껏 먹을수 있는 시장들도 많이 있어요.
อย่างแรกเลย ทะเลสวยและงดงาม แฮอุนแดและอิลชุลบงมีชื่อเสียงมากที่สุด และมีตลาดมากมายที่คุณสามารถกินอาหารทะเลได้จนพอใจ

ㄱ: 한국에는 절이 많이 있지요 ? 어떤 절들이 유명해요 ?
ที่เกาหลีมีวัดเยอะมั้ย วัดไหนมีชื่อเสียง
ㄴ: 서울에는 봉은사나 관음사라는 유명한 절이 있고 지방에 내려가면 대웅전이 있는 불국사나 화계사같은 역사가 깊은 절들이 많이 있어요.
ในกรุงโซลมีวัดที่มีชื่อเสียงเรียกว่าวัดพงอึนซา และถ้าคุณไปต่างจังหวัด มีวัดมากมายที่มีประวัติอันยาวนานอย่างวัดพุลกุกซาหรือวัดฮวาเกซาซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวง

ㄱ: 민속촌은 어떤 곳이에요 ?
หมู่บ้านพื้นเมืองอยู่ที่ไหน
ㄴ: 경기도 용인에 있는 관광지인데 조선시대의 사람들이 살던 모습과 생활하던 환경을 그대로 만들어 놓은 곳이에요.
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในยงอิน จังหวัดคยองกีโด และเป็นสถานที่ที่สร้างสภาพแวดล้อมดั้งเดิมเหมือนกับที่ผู้คนในราชวงศ์โชซอนอาศัยอยู่

ㄱ: 삼팔선이 어떤 곳이에요 ?
ซัมพัลซอนเป็นสถานที่แบบไหน
ㄴ: 한국이 남한과 북한으로 나누어 진 경계선인데 서울에서 1시간 30분 정도 북쪽으로 올라가면 판문점이라는 곳이 있어서 거기에서 비무장 지대의 모습을 볼 수 있어요.
เป็นเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ถ้าคุณขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากโซลไปทางเหนือ จะมีสถานที่ที่เรียกว่าพันมุนจอม ซึ่งคุณสามารถมองเห็นเขตปลอดทหารได้จากที่นั่น

ㄱ: 서울에 유명한 시장은 어디가 있어요 ?
ตลาดที่มีชื่อเสียงในโซลอยู่ที่ไหนบ้าง
ㄴ: 재래시장으로는 동대문이나 방산시장 남대문 시장이 제일 크고 유명해요. 시장의 거리마다 파는 물건든이 다르고 종류도 다양해서 많은 관광객들이 서울에 오면 꼭 들르는 곳이에요.
ตลาดทงแดมุน ตลาดพังซัน ตลาดนัมแดมุนเป็นตลาดดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด ถนนแต่ละสายในตลาดขายสินค้าและประเภทต่าง ๆ จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องแวะเมื่อมาที่โซล

ㄱ: 서울에도 민속촌같이 옛날 모습을 재현해 만들어 놓은 곳이 있나요 ?
มีสถานที่ใดบ้างในโซลที่สร้างเหมือนหมู่บ้านพื้นเมืองในอดีต
ㄴ: 민속촌처럼 크고 넓지는 않지만 남산의 한옥마을이나 북촌 한옥에 가 보면 옛날 한국 사람들이 살던 모습이나 문화를 볼 수 있어요.
ไม่ใหญ่และกว้างขวางเหมือนหมู่บ้านพื้นเมือง แต่ถ้าไปที่หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานหรือหมู่บ้านพื้นเมืองพุกชนก็สามารถเห็นรูปลักษณ์และวัฒนธรรมของคนเกาหลีในอดีต

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “เที่ยวเกาหลี” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ