ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 도록

ไวยากรณ์ 도록 มีความหมายว่า “เพื่อให้…., ให้….., จนกว่า….., จนกระทั่ง…..” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ไม่ว่าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด ก็สามารถใช้ 도록 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 도록ประโยค
늦다늦도록친구와 어제 밤이 늦도록 술을 마셨어요.
เมื่อคืนที่ผ่านมาฉันดื่มกับเพื่อนจนดึก
합격하다합격하도록다음 번에는 합격하도록 열심히 공부할게요.
คราวหน้าจะตั้งใจเรียนให้ผ่าน
입다입도록날씨가 추우니까 옷을 따뜻하게 입도록 하세요.
อากาศหนาวจึงควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่น
쓰다쓰도록다른 사람들도 같이 사용하니까 깨끗이 쓰도록 하세요.
คนอื่น ๆ ก็ใช้ร่วมกันดังนั้นกรุณาใช้อย่างสะอาด
가다가도록오른쪽에 공사중이니까 왼쪽으로 가도록 합시다.
ทางขวาอยู่ระหว่างการก่อสร้างดังนั้นให้ไปทางซ้าย
만나다만나도록내일은 비가 온다고 하니까 다음 주말에 만나도록 할까요 ?
ฝนจะตกพรุ่งนี้ดังนั้นพบกันสุดสัปดาห์หน้าไหม?
남기다남기도록챵리씨는 지금 자리에 없으니까 메세지를 남기도록 하세요.
ตอนนี้คุณชยังรีไม่อยู่ดังนั้นโปรดฝากข้อความไว้
나오다나오도록내일 부터 8시까지 회사에 나오도록 해요.
ตั้งแต่พรุ่งนี้กรุณามาทำงานก่อน 8 โมง
지내다지내도록반 친구들과 사이좋게 지내도록 하세요.
กรุณาเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นให้ได้
걷다걷도록밥 먹고 바로 누워 자지 말고 좀 뛰거나 걷도록 해 보세요.
หลังรับประทานอาหารอย่าเข้านอน ให้ลองวิ่งหรือเดิน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 도록 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ