ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ수록

ไวยากรณ์ (으)ㄹ수록 มีความหมายว่า “ยิ่ง…..ยิ่ง…..” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ โดยใช้ ㄹ수록 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을수록 ตามหลังกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ수록ประโยค
배우다배울 수록한국어를 배우면 배울 수록 더 어려운거 같아요.
ยิ่งเรียนภาษาเกาหลีมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
먹다먹을 수록단 음식을 많이 먹으면 먹을 수록 건강에 나빠요.
ยิ่งกินอาหารหวานมากเท่าไหร่สุขภาพก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้น
춥다추울수록날씨가 추우면 추울수록 더 열심히 운동해야 해요.
ยิ่งอากาศหนาวยิ่งต้องออกกำลังกายหนักขึ้น
하다할 수록다이어트를 하면 할 수록 살이 더 찌는 거 같아요.
ยิ่งลดน้ำหนักมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น
많다많을 수록모임에 오는 사람들은 많으면 많을 수록 더 좋아요.
ยิ่งมีคนมาประชุมมากยิ่งดีมากขึ้น
늦다늦을 수록늦으면 늦을 수록 서두르지 말고 천천히 하세요.
ยิ่งรีบก็ยิ่งต้องค่อยๆ ช้า ๆ
빨 수록새로 산 옷이 빨면 빨 수록 점점 더 작아져요.
ยิ่งซักเสื้อผ้าใหม่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงเท่านั้น
힘들다힘들수록어렵고 힘들수록 포기하지 말고 끝까지 해 보세요.
ยิ่งยากและหนักขึ้นยิ่งอย่ายอมแพ้และพยายามจนถึงที่สุด
먹다먹을 수록과일이나 야채는 자주 먹을 수록 좋아요.
ยิ่งกินผักผลไม้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
하다할수록항상 웃고 즐거운 생각을 많이 할수록 좋아요.
ยิ่งคุณหัวเราะและมีความคิดสนุก ๆ อยู่เสมอก็ยิ่งดี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ수록 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ