ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)든지”

ไวยากรณ์ (이)든지 ใช้เพื่อยกตัวอย่าง หรือบอกตัวเลือกเพื่อตัดสินใจ โดยใช้ 이든지 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด และใช้ 든지 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
한국 음식/중국음식저는 한국 음식이든지 중국음식이든지 외국 음식은 다 좋아해요.
ฉันชอบอาหารต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีหรืออาหารจีน
지하철/버스학교가 멀지 않아서 지하철이든지 버스든지 아무거나 타도 돼요.
โรงเรียนอยู่ไม่ไกล สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถประจำทางได้
아침/저녁운동 하는 시간은 아침이든지 저녁이든지 아무때나 다 좋아요.
การออกกำลังกายไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ดีทั้งนั้น
물/콜라너무 목이 말라서 물이든지 콜라든지 아무거나 마시고 싶어요.
คอแห้งมาก อยากดื่มน้ำหรือโคล่าหรืออะไรก็ได้
한국/일본코로나때문에 한국이든지 일본이든지 어디에도 갈 수 없어요.
เพราะโคโรน่า ไปไหนก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่น
백화점/시장경기가 안 좋아서 백화점이든지 시장이든지 손님들이 많지 않아요.
เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ว่าห้างสรรพสินค้าหรือตลาดก็มีลูกค้าไม่มากนัก
내일/모래오늘 내 준 숙제는 내일이든지 모래든지 괜찮아요.
การบ้านที่ให้วันนี้ ทำพรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้
밥/죽출근하기 전에 집에서 밥이든지 죽이든지 꼭 먹고 외출을 해요.
ก่อนไปทำงานฉันมักจะกินข้าวหรือโจ๊กที่บ้านแล้วค่อยออกไป
어른/아이BTS는 어른이든지 아이든지 모두 좋아하는 아이돌이에요.
BTS เป็นไอดอลที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กชื่นชอบ
조깅/자전거살을 빼려면 조깅이든지 자전거든지 매일 열심히 계속 해야 해요.
ถ้าจะลดน้ำหนักต้องตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือปั่นจักรยาน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (이)든지” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ