ภาษาเกาหลี

คำกริยา + ㄴ/는 다고 하다

ไวยากรณ์ ㄴ/는 다고 하다 มีความหมายว่า “บอกว่า…” ใช้ในประโยคบอกเล่าเพื่อต้องการอ้างอิงหรือนำคำพูดของผู้อื่นไปบอกต่อ โดยใช้ ㄴ/는 다고 하다 ตามหลังคำกริยา โดยใช้ ㄴ다고 하다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 는 다고 하다 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
조깅을 하다오웬씨는 매일 아침에 건강을 위해서 1시간씩 조깅을 한다고 해요.
คุณโอเว่นบอกว่าเขาจ็อกกิ้งเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกเช้าเพื่อสุขภาพ
가다파사랏씨는 가족과 함께 한국에 놀러 간다고 해요.
คุณภัสรัตน์บอกว่าเธอไปเที่ยวเกาหลีกับครอบครัว
퇴근하다수진씨는 일이 있어서 오늘 늦게 퇴근한다고 해요.
คุณซูจินบอกว่ามีงานวันนี้จึงเลิกงานช้า
오다아침 뉴스에서 오늘 비가 많이 온다고 해요.
ข่าวเช้าบอกว่าวันนี้ฝนจะตกหนัก
초대하다친구가 다음 주 생일이어서 다른 반 친구들을 모두 초대한다고 해요.
เพื่อนบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นวันเกิดจึงเชิญเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ
모이다주말마다 등산을 하려고 많은 사람들이 모인다고 해요.
ว่ากันว่าผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อปีนเขาทุกสุดสัปดาห์
팔다내일부터 백화점에서 옷을 싸게 판다고 해요.
ว่ากันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ห้างสรรพสินค้าจะขายเสื้อผ้าราคาถูก
듣다동생은 매일 한국음악을 듣는다고 해요.
น้องชายบอกว่าเขาฟังเพลงเกาหลีทุกวัน
먹다한국 사람들은 매일 김치를 먹는다고 해요.
ว่ากันว่าคนเกาหลีกินกิมจิทุกวัน
갚다친구가 지난 번에 빌린 돈을 오늘 갚는다고 해요.
เพื่อนบอกว่าเขาคืนเงินที่ยืมไปครั้งล่าสุด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + ㄴ/는 다고 하다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ