ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는 중이다”

ไวยากรณ์ 는 중이다 มีความหมายว่า “อยู่ในระหว่าง…” หรือ “กำลัง….อยู่” โดยใช้ 는 중이다 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는 중이다 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
보다ㄱ: 뭐하고 있어요 ?
คุณกำลังทำอะไรอยู่
ㄴ: 넷플릭스에서 한국 드라마를 보는 중이에요.
ฉันกำลังดูละครเกาหลีใน Netflix
.
가고 있다ㄱ: 아직 멀었어요 ?
ยังอีกไกลมั้ย
ㄴ: 거의 다 왔어요. 가고 있는 중이에요.
เกือบจะถึงแล้ว กำลังไป
.
배우다ㄱ: 온라인으로 뭘 배워요 ?
เรียนออนไลน์อะไร
ㄴ: 한국어하고 영어를 배우는 중이에요.
ฉันกำลังเรียนภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
.
끓이고 있다ㄱ: 라면 아직 안 됐어요 ?
บะหมี่ยังไม่ได้เหรอ
ㄴ: 지금 끓이고 있는 중이에요.
ตอนนี้กำลังต้มอยู่
.
열심히 하고 있다ㄱ: 다이어트는 잘 돼가요 ?
การควบคุมอาหารเป็นไปด้วยดีมั้ย
ㄴ: 아니요, 하지만 열심히 하고 있는 중이에요.
ไม่ แต่ฉันกำลังพยายามอย่างหนัก
.
오다ㄱ: 영민씨는 아직 출근 안 했어요 ?
คุณยองมินยังไม่มาทำงานเหรอ
ㄴ: 금방 통화했는데 지금 오는 중이에요.
ฉันเพิ่งโทรหา แต่เขากำลังมา
.
시작하다ㄱ: 밖의 날씨가 어때요 ?
อากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 흐리고 비가 내리기 시작하는 중이에요.
ฟ้าครึ้มแล้วฝนก็กำลังเริ่มตกแล้ว
.
모으다ㄱ: 월급을 받으면 어디에 쓸거예요 ?
ถ้าได้รับเงินเดือนจะใช้ที่ไหน
ㄴ: 차를 사려고 돈을 모으는 중이에요.
ฉันกำลังเก็บเงินซื้อรถอยู่
.
먹고 있다ㄱ: 점심 식사 끝났어요 ?
มื้อเที่ยงเสร็จหรือยัง
ㄴ: 아니요, 아직..지금 먹고 있는 중이에요.
ไม่, ยัง… ตอนนี้กำลังกินอยู่
.
얘기하다ㄱ: 수잔씨가 뭐하고 있어요 ?
คุณซูซานกำลังทำอะไร
ㄴ: 친구들과 커피숍에서 얘기하는 중이에요.
กำลังคุยกับเพื่อน ๆ ที่ร้านกาแฟ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는 중이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ