ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기는 하다

ไวยากรณ์ 기는 하다 ใช้เพื่อแสดงการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ข้างหน้า 기는 하다 โดยใช้ 기는 하다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ไม่ว่าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นมีตัวสะกดหรือไม่ก็สามารถใช้ 기는 하다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
어울리다옷이 너무 커서 안 어울리기는 해요.
เสื้อผ้าใหญ่ก็เลยไม่เหมาะนะ
방해가 되다음악소리가 좀 커서 방해가 되기는 해요.
เสียงเพลงดังไปหน่อยก็กลายเป็นรบกวนนะ
바쁘다주말이 평일보다 더 바쁘기는 해요.
วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ยุ่งกว่าวันธรรมดานะ
좋아하다일식보다 한식을 좀 더 좋아하기는 해요.
ก็ชอบอาหารเกาหลีมากกว่าอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยนะ
멀다회사까지 걸어가기에는 좀 멀기는 해요.
เดินถึงบริษัทก็ไกลหน่อยนะ
편하다시골보다 도시가 편하기는 해요.
ในเมืองก็สบายกว่าชนบทนะ
많다제이슨씨가 챵리씨보다 인기가 많기는 해요.
คุณเจสันก็ได้รับความนิยมมากกว่าคุณชยังรีนะ
싸다청바지보다 치마가 더 싸기는 해요.
กระโปรงก็ราคาถูกกว่ากางเกงยีนส์นะ
마시다커피보다 콜라를 자주 마시기는 해요.
ก็ดื่มโคล่าบ่อยกว่ากาแฟนะ
지각 하다아침에 늦잠을 자서 지각을 자주 하기는 해요.
ตอนเช้าตื่นสายก็เลยมาสายบ่อย ๆ นะ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 기는 하다” และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ