ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어도 되다 “

ไวยากรณ์ 아/어도 되다 เมื่อใช้ในประโยคบอกเล่าจะหมายถึง “อนุญาต….” และเมื่อใช้ในประโยคคำถามจะหมายถึง “ขออนุญาต….” โดยใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 아도 되다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어도 되다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해도 되다 กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
놀다ㄱ: 이따가 아이들하고 같이 공원에서 놀아도 돼요 ?
อีกสักครู่ขออนุญาตเล่นที่สวนสาธารณะกับเด็ก ๆ ได้มั้ยคะ
ㄴ: 이따가 비가 와서 밖에 안 나가는 게 좋아요.
อีกสักครู่ฝนจะตกจึงไม่ควรออกไปข้างนอกค่ะ
.
바꾸다ㄱ: 물건을 산 후에 바꿔도 돼요 ?
ฉันเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ซื้อได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 10일 안에 바꾸면 돼요.
คุณสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 10 วันค่ะ
.
퇴근하다ㄱ: 오늘 좀 일찍 퇴근해도 돼요 ?
วันนี้ขออนุญาตเลิกงานเร็วหน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 몸이 안 좋으면 일찍 들어가도 돼요.
ถ้ารู้สึกไม่สบายก็กลับเร็วได้ค่ะ
.
먹다ㄱ: 불고기하고 김밥 좀 더 먹어도 돼요 ?
ขออนุญาตกินบุลโกกิและคิมบับเพิ่มหน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 먹고 싶은 만큼 더 드세요.
กินมากขึ้นได้เท่าที่คุณต้องการเลยค่ะ
.
앉다ㄱ: 여기 좀 앉아도 돼요 ?
ขออนุญาตนั่งตรงนี้สักครู่ได้ไหมคะ
ㄴ: 아니요, 거기는 앉으면 안 돼요.
ไม่ได้ค่ะ คุณนั่งตรงนั้นไม่ได้ค่ะ
.
찍다ㄱ: 이 그림들 사진을 좀 찍어도 돼요 ?
ขออนุญาตถ่ายรูปภาพวาดเหล่านี้ได้มั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 여기에 있는 그림들은 사진을 찍으면 안 돼요.
ไม่ได้ค่ะ ห้ามถ่ายรูปภาพวาดที่นี่ค่ะ
.
계산하다ㄱ: 카드로 계산해도 돼요 ?
จ่ายด้วยบัตรได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 현금이 없으시면 카드로 계산하셔도 돼요.
ถ้าไม่มีเงินสดก็สามารถชำระเงินด้วยบัตรได้ค่ะ
.
미루다ㄱ: 약속이 오늘인데 내일로 미뤄도 돼요 ?
นัดวันนี้ขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้มั้ยคะ
ㄴ: 이미 시간 약속이 정해져서 미룰 수 가 없어요.
เลื่อนไม่ได้เพราะกำหนดเวลานัดหมายไว้ก่อนแล้วค่ะ
.
다녀오다ㄱ: 집 앞의 편의점에 잠깐 다녀와도 돼요 ?
ขอนุญาตไปร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านสักครูได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 필요한 게 있으면 다녀와도 돼요.
ถ้ามีของที่ต้องการ ก็ไปได้ค่ะ
.
부르다ㄱ: 저녁에 친구들을 집으로 불러도 돼요 ?
ตอนเย็นขออนุญาตชวนเพื่อนมาที่บ้านได้มั้ยคะ
ㄴ: 두 세명 정도는 불러도 괜찮아요.
ถ้าชวนแค่สองสามคนก็ไม่เป็นไรค่ะ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어도 되다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ