ภาษาเกาหลี

คำลักษณะนามหรือหน่วยนับ

ในภาษาเกาหลีมีคำลักษณะนามหรือหน่วยนับจำนวนสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ตัวอย่างหน่วยนับในตารางด้านล่างคือหน่วยนับที่น่าสนใจหรือใช้บ่อย ๆ ค่ะ

หน่วยนับความหมายหน่วยนับความหมาย
ชิ้น, อัน, ผลชั้น
มัด포기หัว
คน자루ถุง
마리ตัว(ใช้กับสัตว์)กำ
เล่ม아름หอบ
ใบ, แผ่นชุด
หน้า켤레คู่
วอน(หน่วยเงินเกาหลี)ขวด
ครั้ง, หนถ้วย, แก้ว
ขวบ송이ดอก, พวง, หวี
เครื่อง, คัน(รถยนต์)ถ้วยตวง

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ