คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.2)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
เงินราคา
현금เงินสด가격ราคา
동전เหรียญ싸다ถูก
지폐ธนบัตร비싸다แพง
신용카드บัตรเครดิต(값을) 깎다ลด (ราคา)
넣다ใส่내려가다ลงไป
싸다 (포장하다)บรรจะ, จัด, ห่อ, แพ็ค내려오다ลงมา
바꾸다 (교환하다)เปลี่ยน (สินค้า)올라가다ขึ้นไป
환불하다คืนเงิน올라오다ขึ้นมา
บน나가다ออกไป
아래ล่าง나오다ออกมา
หน้า들어가다เข้าไป
หลัง들어오다เข้ามา
ใน돌아가다กลับไป
นอก돌아오다กลับมา
오른쪽ขวา시간(이) 있다มีเวลา (ว่าง)
왼쪽ซ้าย시간(이) 없다ไม่มีเวลา (ไม่ว่าง)
건너편 (맞은편)ฝั่งตรงข้าม약속(이) 있다มีนัด
ข้าง약속(이) 없다ไม่มีนัด
사이ระหว่าง일이 많다งานเยอะ
가운데 (중간)ตรงกลาง일이 적다งานน้อย
도청ที่ทำการส่วนภูมิภาค바쁘다ยุ่ง
시청ศาลาว่าการจังหวัด한가하다ว่าง
구청ศาลาว่าการอำเภอ재미있다สนุก
경찰서สถานีตำรวจ재미없다ไม่สนุก
소방서สถานีดับเพลิง좋다ดี
출입국관리사무소สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง괜찮다สบายดี, ไม่เป็นไร
보건소สถานีอนามัย늦다สาย
주민센터ศูนย์บริการประชาชน가깝다ใกล้
편하다สะดวกสบาย멀다ไกล
불편하다ไม่สะดวกสบาย같다เหมือนกัน
가능하다เป็นไปได้다리다แตกต่าง
불가능하다เป็นไปไม่ได้간단하다เรียบง่าย, ธรรมดา
자리가 있다มีที่นั่ง복잡하다ยุ่งยาก, ซับซ้อน
자리가 없다ไม่มีที่นั่ง앉다นั่ง
메뉴판เมนู고르다เลือก
메뉴เมนู, รายการอาหาร시키다สั่ง, สั่งให้ทำ
ข้าว주문하다สั่งทำ, สั่งซื้อ
반찬เครื่องเคียง배달하다จัดส่ง
숟가락ช้อน맛있다อร่อย
젓가락ตะเกียบ맛없다ไม่อร่อย
독서하다อ่านหนังสือ맵다เผ็ด
낚시하다ตกปลา달다หวาน
여행하다ท่องเที่ยว짜다เค็ม
등산하다ปีนเขา싱겁다จืด
사진을 찍다ถ่ายรูป쓰다ขม
외국어를 배우다เรียนภาษาต่างประเทศ시다เปรี้ยว
콘서트를 보다ดูคอนเสิร์ต기타를 치다เล่นกีตาร์
운동 경기를 보다ดูการแข่งขันกีฬา피아노를 치다เล่นเปียโน
음악을 듣다ฟังเพลง춤을 추다เต้น

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ