คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.9)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
더럽다สกปรก쾌적하다โล่ง, สะอาดตา
깨끗하다สะอาด버리다ทิ้ง
엉망이다รก치우다จัด, เก็บ, เก็บกวาด
정리가 잘 되어 있다จัดเรียบร้อย, เป็นระเบียบ정리하다จัดของ
냄새가 심하다กลิ่นเหม็น환기하다ระบายอากาศ
소음이 심하다เสียงดัง환풍기เครื่องระบายอากาศ
폐기물ขยะ(สิ่งของ)미대กระสอบ
폐수น้ำเสีย바구니ตะกร้า
폐유ของเสียน้ำมันเคียว
분뇨/배설물ขยะมูลสัตว์호미จอบ
농장ฟาร์ม, สวน괭이จอบขุด
과수원สวนผลไม้곡괭이อีเต้อ
비닐하우스เรือนปลูก(พลาสติก)พลั่ว
ไร่, สวน, แปลงผัก모종삽ช้อนปลูก
นา갈퀴คราด
경운기รถไถ쇠스랑ส้อมโกย, คราด
콤바인รถเก็บเกี่ยวนวด호스สายยาง
ข้าว물뿌리개บัวรดน้ำ
보리ข้าวบาร์เลย์파종 상자ถาดใส่เมล็ด
ข้าวสาลี농약 분무기ที่พ่นยาฆ่าแมลง
ถั่ว농약을 치다พ่นยาฆ่าแมลง
키우다/기르다/재배하다เลี้ยงดู, ปลูก, เพาะเลี้ยง비료를 뿌리다ใส่ปุ๋ย
거두다เก็บเกี่ยว거름을 주다ใส่ปุ๋ยคอก
수확하다เก็บเกี่ยว씨앗을 뿌리다หว่านเมล็ด
따다เด็ด물을 주다รดน้ำ
캐다ขุด잡초를 뽑다ถอนวัชพืช
모종을 심다ปลูกต้นกล้า벌레를 잡다จับหนอน
돼지หมู양돈การเลี้ยงหมู
วัว양우การเลี้ยงวัว
ไก่양계การเลี้ยงไก่
แกะ촉사คอกปศุสัตว์
오리เป็ด사료อาหารสัตว์
ม้า먹이อาหารสัตว์
토끼กระต่าย건초หญ้าแห้ง
그물อวนจับปลา뜰채กระชอนตักปลา
통발กับดักปลา낚시 바늘ตะขอตกปลา
집어등ไฟล่อปลา부자ทุ่นลอย
양망기เครื่องกว้านอวน부표ทุ่นลอย
밧줄เชือก바늘대เข็มถักอวน
쇠사슬โซ่수중 펌프เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ
고리ตะขอ, สายยู수경แว่นตาว่ายน้ำ
สมอ갈퀴คราด
도르래ลูกรอก, รอก스티로폼 상자กล่องโฟม
물류 창고โรงเก็บสินค้า창고โกดัง, โรงเก็บสินค้า
냉동 창고ห้องเย็น덮개를 덮다คลุม
컨테이너ตู้คอนเทนเนอร์온도를 유지하다รักษาอุณหภูมิ
입고하다เก็บเข้าคลังสินค้า재고를 파악하다เช็คสต็อก
출고하다ปล่อยสินค้าออก관리하다ดูแล, จัดการ
보관하다เก็บ게시판กระดานปิดประกาศ
저장하다เก็บ칭찬 게시판กระดานชมเชย

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ