ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는/(으)ㄴ 만큼”

ไวยากรณ์ 는/(으)ㄴ 만큼 มีความหมายว่า “เท่ากับ” หรือ “พอ ๆ กับ” หรือใช้เพื่อแสดงว่าเนื้อหาในประโยคแรกและประโยคหลังมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน โดยใช้ตามหลังคำกริยาดังนี้

  • ใช้ 는 만큼 ตามหลังคำกริยารูปปัจจุบัน
  • ใช้ ㄴ 만큼 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 은 만큼 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่มีตัวสะกด ยกเว้นคำที่สะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
풀리다ㄱ: 쇼핑 가면 뭘 살거에요 ?
คุณจะซื้ออะไรเมื่อคุณไปช้อปปิ้ง
ㄴ: 스트레스가 풀리는 만큼 많이 살거예요.
ฉันจะซื้อของเยอะพอ ๆ กับความเครียด
.
공부하다ㄱ: 한국어 공부를 얼마나 하고 있어요 ?
คุณเรียนภาษาเกาหลีมานานแค่ไหนแล้ว
ㄴ: 다른 학생들이 공부하는 만큼 하고 있어요.
ฉันเรียนเท่ากับนักเรียนคนอื่น ๆ
.
먹다ㄱ: 어떻게 하면 키가 클 수 있어요 ?
ฉันจะตัวโตขึ้นได้อย่างไร
ㄴ: 지금 먹는 만큼의 2배 먹으면 키가 클거예요.
ถ้าคุณกินมากเท่ากับสองเท่าของที่คุณกินตอนนี้ คุณจะตัวโตขึ้น
.
싶어하다ㄱ: 언제쯤 다른 나라를 여행할수 있을거 같아요 ?
คุณคิดว่าจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เมื่อไหร่
ㄴ: 많은 사람들이 여행을 하고 싶어하는 만큼 곧 가능할거 같아요.
อย่างที่หลายคนอยากไปเที่ยว ดูเหมือนว่าคงทำได้ในไม่ช้านี้
.
알다ㄱ: 한국 생활은 어때요 ?
ชีวิตในเกาหลีเป็นอย่างไร?
ㄴ: 친구들을 많이 아는 만큼 도움을 주는 친구들이 많아요.
ฉันรู้จักเพื่อน ๆ มากมายพอ ๆ กับที่เพื่อน ๆ มากมายให้ความช่วยเหลือ
.
받다ㄱ: 월급받으면 어디에 써요 ?
เมื่อได้รับเงินเดือน คุณใช้เงินที่ไหน
ㄴ: 월급을 받는 만큼 매달 돈을 모으고 있어요.
ฉันเก็บเงินทุกเดือนพอ ๆ กับเงินเดือนที่ได้รับ
.
하다ㄱ: 영민씨는 뭘 잘 해요 ?
คุณยองมินเก่งอะไร
ㄴ: 노래를 잘 하는 만큼 요리도 잘 해요.
ร้องเพลงเก่งพอ ๆ กับทำอาหารเก่ง
.
보다ㄱ: 요즘 한식이 인기가 많아요 ?
ช่วงนี้อาหารเกาหลีเป็นที่นิยมขนาดไหน
ㄴ: 네, 드라마나 영화에서 많이 보는 만큼 사람들이 궁금해서 많이 먹는 거 같아요.
ดูเหมือนว่าคนกินเยอะเพราะพวกเขาเห็นในละครและภาพยนตร์มากพอที่จะอยากรู้
.
내리다ㄱ: 우산을 왜 가져왔어요 ?
ทำไมคุณนำร่มมาด้วย
ㄴ: 요즘 비가 갑자기 많이 내리는 만큼 비가 안와도 우산을 갖고 다녀요.
ช่วงนี้ฝนตกกระทันหันมากพอที่จะพกร่มไปทั้งๆ ที่ฝนไม่ตก
.
좋아하다ㄱ: 한달에 몇 번정도 한강 공원에 가요 ?
คุณไปสวนสาธารณะแม่น้ำฮันกี่ครั้งต่อเดือน?
ㄴ: 운동을 좋아하는 만큽 매주 가는 편이에요.
ฉันชอบออกกำลังกายมากพอที่จะไปทุกสัปดาห์
.
도와주다ㄱ: 마이클씨는 왜 인기가 많아요 ?
ทำไมคุณไมเคิลจึงเป็นที่ชื่นชอบมาก
ㄴ: 키가 크고 남을 잘 도와주는 만큼 다른 친구들한테 인기가 많아요.
เขาเป็นที่นิยมมากกับเพื่อน ๆ คนอื่นพอ ๆ กับที่เขาตัวสูงและช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는/(으)ㄴ 만큼” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ