คำศัพท์เกาหลี

20 สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับ “ตา”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

สำนวนคำแปลความหมาย
눈 앞에 두다วางไว้ที่หน้าตาใกล้มาก
눈에 들다ถูกตาถูกใจ
눈에 띄다สะดุดตาเห็นชัด
눈에 안 들어오다ไม่เข้ามาที่ตาไม่เป็นที่สนใจ
눈에 익다คุ้นตารู้สึกว่าเคยเห็นหรือเคยพบ
눈으로 말하다พูดด้วยตาแสดงความหมายด้วยสีหน้า
눈을 멈추다หยุดตามองด้วยความสนใจ
눈을 붙이다ปิดตางีบหลับ
눈이 곤두서다ตาลุกโกรธมาก
눈이 낮다ตาต่ำรสนิยมไม่สูง
눈이 눞다ตาสูงรสนิยมสูง
눈이 돌다ตาหมุนตกใจหรือสับสน
눈이 많다ตามากมีคนมองมาก
눈이 빛나다ตาส่องแสงเฉลียวฉลาด
눈이 열리다ตาเปิดเข้าใจ
눈 코 사이ระยะตาและจมูกใกล้มาก
눈이 나오다ตาออกมาตกใจมาก
눈에 선하다ภาพติดอยู่ที่ตาจำได้ดี
눈에 잘 보이다เห็นชัดที่ตาได้รับการยอมรับ
눈에 차다เต็มที่ตาพึงพอใจ

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล : สิทธินี ธรรมชัย. การวิเคราะห์สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับร่างกาย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.