ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 아/어 주다

ไวยากรณ์ 아/어 주다 มักใช้กับประโยคคำสั่ง มีความหมายว่า “กรุณา….” หรือ “โปรด….” โดยใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 아 주다
  • ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 어 주다
  • ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยนเป็น 해 주다

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
끝내다회의 준비를 오후 세시까지 끝내 주세요.
กรุณาเตรียมการประชุมให้เสร็จภายใน 15:00 น.
하다들어오기 전에 노크를 해 주세요.
กรุณาเคาะก่อนเข้ามา
잊지 말다사무실 정리를 잊지 말아 주세요.
กรุณาอย่าลืมจัดระเบียบสำนักงานของคุณ
놓다가방은 옆에 놓아 주세요.
กรุณาวางกระเป๋าของคุณไว้ข้าง ๆ
줄이다볼륨을 조금만 더 줄여 주세요.
กรุณาลดระดับเสียงลงอีกหน่อย
주문하다삼겹살 이 인분하고 냉면 두 그릇을 주문해 주세요.
กรุณาสั่งหมูสามชั้นสองที่และบะหมี่เย็นสองชาม
오다내일 아침에 일찍 와 주세요.
วันพรุ่งนี้กรุณามาแต่เช้า
깍다물건 값을 좀 더 깍아 주세요.
กรุณาลดราคาของให้อีกหน่อย
서둘다시간이 없으니까 빨리 서둘러 주세요.
ฉันไม่มีเวลาดังนั้นกรุณารีบมา
기다리다회사 앞 카페에서 기다려 주세요.
กรุณารอที่ร้านกาแฟหน้าบริษัท

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 아/어 주다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ