ภาษาเกาหลี

20 คู่ คำเหมือนที่ควรรู้

คำศัพท์คำศัพท์ความหมาย
깎다할인하다ลดราคา
발전하다발달하다ก้าวหน้า, พัฒนา
수리하다수정하다ซ่อมแซม, แก้ไข
그만두다포기하다เลิก, ยอมแพ้
바꾸다교환하다เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน
모으다수집하다สะสม, รวบรวม
바라다원하다หวัง, ต้องการ
적당하다적절하다พอดี, เหมาะสม
준비하다장만하다เตรียม
간단하다간편하다ง่าย, สะดวก
걱정하다고민하다กังวล
고르다선택하다เลือก
책을 읽다독서하다อ่านหนังสือ
감사하다고맙다ขอบคุณ
오해하다착각하다เข้าใจผิด
가리다막다กั้น, ขวาง
생기다발생하다เกิดขึ้น
죽다돌아가다เสียชีวิต
참석하다참가하다เข้าร่วม
구분하다구별하다แบ่งแยก, จำแนก

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ