คำศัพท์เกาหลี

คำกริยารูปถูกกระทำและให้กระทำ

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างคำกริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปถูกกระทำและให้กระทำ

คำกริยาความหมายคำกริยารูปถูกกระทำและให้กระทำความหมาย
기대하다เฝ้าคอย, คาดหวัง기대되다ถูกเฝ้าคอย, ถูกคาดหวัง
배달하다ส่งให้, จัดส่งให้배달되다ถูกส่งให้, ถูกจัดส่งให้
사용하다ใช้, ใช้สอย사용되다ถูกใช้, ถูกนำไปใช้
포함하다รวม, รวมถึง, ถูกรวมทั้ง포함되다ถูกรวม, ถูกรวมถึง, ถูกรวมทั้ง
제공하다จัดสรร, จัดให้제공되다ถูกจัดให้
준비하다เตรียม준비되다ถูกเตรียม
청소하다ทำความสะอาด청소되다ถูกทำความสะอาด
끝나다จบ, เสร็จสิ้น끝내다ทำให้เสร็จสิ้น
열다เปิด열어지다ถูกเปิด
쓰다เขียน써지다ถูกเขียน
풀다แก้, แก้มัด, คลาย풀어지다ถูกคลาย, ถูกแก้
밝히다เปิดเผย밝혀지다ถูกเปิดเผย
먹다กิน먹이다ให้กิน, ป้อน
보다ดู보이다ให้ดู
죽다ตาย죽이다ฆ่า, ทำให้ตาย
높다สูง높이다ทำให้สูง
줄다ลดลง, เล็กลง줄이다ทำให้ลดลง, ทำให้เล็กลง
앉다นั่ง앉히다ทำให้นั่ง
읽다อ่าน읽히다ทำให้อ่าน
익다สุก익히다ทำให้สุก
넓다กว้าง넓히다ทำให้กว้าง
좁다แคบ좁히다ทำให้แคบ
알다รู้알리다ทำให้รู้
살다อยู่, อาศัย살리다ช่วยชีวิต
돌다หมุน돌리다ทำให้หมุน
날다บิน날리다ทำให้บิน, ปลิว
맡다รับหน้าที่맡기다มอบหมายหน้าที่
웃다หัวเราะ웃기다ทำให้หัวเราะ
남다เหลือ남기다ทำให้เหลือ
깨다ตื่น깨우다ทำให้ตื่น, ปลุก
자다นอน자우다ทำให้หลับ, กล่อม
맞다ถูกต้อง, พอดี맞추다ทำให้ถูกต้อง, ทำให้พอดี
낮다ต่ำ낮추다ทำให้ต่ำ

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ