ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูฝน”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูฝน”

ㄱ: 한국의 장마는 언제예요 ?
ฤดูฝนของเกาหลีเมื่อไร
ㄴ: 네, 매년 6월 말에 시작해서 7월초쯤에 장마가 끝나요.
ฤดูฝนเริ่มในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีและสิ้นสุดประมาณต้นเดือนกรกฎาคม
.
ㄱ: 장마때 보통 비가 얼마나 내려요.
ตอนฤดูฝน ปกติฝนตกบ่อยแค่ไหน
ㄴ: 한국의 장마는 태국에서처럼 한번에 많은 비가 내리는 것이 아니고 계속내려요. 어쩔때는 3일에서 7일동안 계속해서 비가 올때도 있어요.
ฤดูฝนที่เกาหลีฝนไม่ตกเท่าเมืองไทยแต่ตกต่อเนื่อง บางครั้งฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ถึง 7 วัน
.
ㄱ: 장마때 홍수도 자주 일어나요 ?
ตอนฤดูฝนน้ำท่วมบ่อยมั้ย
ㄴ: 홍수는 거의 일어나지 않아요.
น้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้น
.
ㄱ: 우산을 안 가지고 나왔는데 갑자기 비가 오면 어떻게 해요 ?
จะทำอย่างไรถ้าจู่ ๆ ฝนตกโดยไม่มีร่ม
ㄴ: 거리에 우산을 빌려주는 대여용 우산이 있어서 그 우산을 쓰고 다 쓴 후에 다시 가져다 놓으면 돼요.
มีร่มให้เช่าบนถนนที่สามารถยืมร่มได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ร่มเหล่านี้และนำกลับมาได้หลังจากใช้แล้ว
.
ㄱ: 비가 오는 날에는 뭘 하고 싶어요 ?
คุณอยากทำอะไรในวันที่ฝนตก
ㄴ: 회사에 출근 안 하고 집에서 파전을 부쳐 먹으며 드라마를 보고 싶어요.
ฉันไม่อยากไปทำงานและอยากกินพาจอนที่บ้านและดูละคร
.
ㄱ: 비가 오면 좋은 점과 나쁜점이 뭐예요 ?
ฝนมีข้อดีและข้อเสียอะไร
ㄴ: 좋은 점은 도시가 깨끗해진다는 점이고 나쁜 점은 길이 미끄러워서 넘어지거나 사고가 나기 쉽다는 점이에요.
ข้อดีคือเมืองสะอาดขึ้น ข้อเสียคือถนนลื่นและอาจจะหกล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
.
ㄱ: 비내리는 날 등산해도 돼요 ?
สามารถไปเดินป่าในวันที่ฝนตกได้มั้ย
ㄴ: 비가 오면 물때문에 미끄러워서 넘어지기 쉽기 때문에 등산을 하다가 산에서 떨어질수가 있어서 절대 비오는 날에는 등산을 하면 안 돼요.
ตอนฝนตกจะลื่นเพราะน้ำ ดังนั้นไม่ควรปีนเขาในวันที่ฝนตก เพราะอาจตกจากภูเขาขณะปีนเขา
.
ㄱ: 장마때 자주 가는 곳이 있어요 ?
ตอนฤดูฝนมีสถานที่ที่ไปบ่อย ๆ มั้ย
ㄴ: 인사동이나 종로에 있는 예쁜 카페에 자주 가요. 거기에서 내리는 비를 보며 친구들과 커피를 마셔요.
ฉันมักจะไปร้านกาแฟสวย ๆ ที่อินซาดงหรือจองโน ฉันดูสายฝนและดื่มกาแฟกับเพื่อน ๆ ที่นั่น
.
ㄱ: 장마때 비행기룰 예약할수 있어요 ?
สามารถจองตั๋วเครื่องบินในช่วงฤดูฝนได้มั้ย
ㄴ: 조금 내리는 비정도는 괜찮지만 폭우 일경우에는 안전사고 때문에 취소될때도 있어요.
ฝนตกเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร แต่ในกรณีที่ฝนตกหนัก บางครั้งอาจถูกยกเลิกเนื่องจากความปลอดภัย
.

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม – ตอบเกี่ยวกับฤดูฝน” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ