ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)라고 + คำกริยา”

ไวยากรณ์ “คำกริยา + (으)라고 + คำกริยา” ใช้เพื่อบอกให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ (으)라고 ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 으라고 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 라고 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่างประโยค

친구에게 전화했는데 외출하고 없어서 메시지를 전해달라고 부탁했어요.
ฉันโทรหาเพื่อนแต่ไม่อยู่ จึงฝากข้อความขอให้เขาบอกให้
.
시장에서 물건을 샀는데 고장이 나서 다른 거로 다시 바꿔달라고 얘기했어요.
ฉันซื้อของจากตลาด แต่มันพัง เลยบอกให้เขาเปลี่ยนอันอื่นให้
.
지하철 안에서 우연히 친구를 만나서 전화번호를 가르쳐달라고 했어요.
ฉันพบเพื่อนโดยบังเอิญบนรถไฟใต้ดินและขอให้เขาบอกหมายเลขโทรศัพท์แก่ฉัน
.
시험에 떨어져서 실망하는 친구에게 기운을 내서 다음에 더 잘 보라고 격려해줬어요.
ฉันให้กำลังใจเพื่อนที่ผิดหวังหลังจากสอบตกแล้วบอกให้เขาทำดีขึ้นในครั้งต่อไป
.
회식에서 술이 너무 취한 동료에게 그만 마시라고 얘기했어요.
ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ฉันบอกเพื่อนร่วมงานที่เมามากให้หยุดดื่ม
.
집에 돌아오니까 엄마가 식사하라고 저녁을 차려주셨어요.
เมื่อฉันกลับถึงบ้าน แม่บอกว่าทำอาหารเย็นไว้ให้ฉันแล้ว
.
진수씨에게 물어보니까 자기는 잘 모르겠다면서 영훈씨에게 물어보라고 했어요.
ฉันถามคุณจินซู เขาก็บอกว่าไม่รู้ เลยบอกให้ลองถามคุณยองฮุน
.
중국 음식을 먹고 식중독에 걸려서 친구에게 다른 음식을 먹으라고 했어요.
เพราะกินอาหารจีนแล้วมีอาการอาหารเป็นพิษ เลยบอกให้เพื่อนกินอาหารอื่น
.
오늘 일이 좀 늦게 끝나니까 기다리지 말고 먼저 가라고 했어요.
เพราะวันนี้งานเลิกช้าหน่อย จึงบอกเขาว่าอย่ารอและไปก่อนได้เลย
.
챵리씨가 할 얘기가 있다면서 퇴근후에 가지말고 사무실에 남으라고 했어요.
คุณชยังรีบอกว่ามีเรื่องจะคุย หลังเลิกงานอย่าเพิ่งกลับและอยู่ในสำนักงานก่อน
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)라고 + คำกริยา” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ