ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 후에”

ไวยากรณ์ 후에 มีความหมายว่า “หลัง….” หรือ “หลังจาก….” ใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกด และคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 후에 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
식사ㄱ: 오늘 저녁에 약속있어요 ?
คืนนี้มีนัดมั้ย
ㄴ: 네, 저녁 식사후에 남산에 사진찍으러 갈거예요.
หลังอาหารเย็นจะไปนัมซานเพื่อถ่ายรูป
.
통화ㄱ: 주말에 뭐 할거예요 ?
คุณจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์
ㄴ: 아직 잘 모르겠어요. 이따가 친구랑 통화후에 결정할거예요.
ฉันยังไม่รู้ ฉันจะตัดสินใจหลังจากคุยกับเพื่อน
.
퇴근ㄱ: 퇴근후에 뭐 할 거예요?
คุณจะทำอะไรหลังเลิกงาน
ㄴ: 몸이 좀 피곤해서 집으로 바로 들어갈거예요.
ฉันเหนื่อยนิดหน่อยก็เลยจะกลับบ้านทันที
.
츌근ㄱ: 오늘 출근후에 무슨 일을 할 거예요?
วันนี้คุณจะทำอะไรหลังจากมาทำงาน
ㄴ: 자료 준비하고 영수증 정리 해야 해요.
จัดเตรียมข้อมูลและใบเสร็จรับเงิน
.
유학ㄱ: 한국 유학후에 뭐 할 계획이세요 ?
คุณวางแผนจะทำอะไรหลังจากเรียนที่เกาหลี
ㄴ: 한국에 남아서 회사생활을 하려고 해요.
ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตที่เกาหลีและทำธุรกิจ
.
호텔예약ㄱ: 호텔예약후에 일이 생겨서 갈수 없으면 어떻게 해요 ?
ถ้ามีธุระหลังจากจองโรงแรมแล้วไม่สามารถไปได้ ต้องทำอย่างไร
ㄴ: 예약일 전에 취소를 해야 해요.
ต้องยกเลิกก่อนถึงวันที่จองไว้
.
합격ㄱ: 토픽시험 합격후에도 계속 한국어를 공부할 거예요 ?
หลังจากสอบโทปิกผ่าน จะเรียนภาษาเกาหลีต่อมั้ย
ㄴ: 네, 계속 공부해서 다음 레벨 시험을 또 볼 거예요.
ฉันจะเรียนต่อและสอบระดับต่อไปอีก
.
교통 사고ㄱ: 교통 사고 후에 치료는 어떻게 받았어요 ?
หลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณได้รับการรักษาอย่างไร
ㄴ: 병원에 입원해서 매일 치료받고 약을 먹었어요.
ฉันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รับการรักษาและกินยาทุกวัน
.
코로나진단ㄱ: 코로나진단 후에 어떻게 했어요 ?
คุณทำอย่างไรหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าติดโคโรนา
ㄴ: 집에서 자가격리 치료를 하고 다시 검사를 받았어요.
ฉันถูกกักตัวที่บ้านและตรวจอีกครั้ง
.
주문ㄱ: 온라인으로 주문후에 어떻게 하면 돼요 ?
ฉันควรทำอย่างไรหลังจากสั่งซื้อของออนไลน์
ㄴ: 주문한 물건을 받을 주소를 알려주고 계좌로 돈을 보내면 돼요.
เพียงแจ้งที่อยู่สำหรับรับสินค้าและโอนเงินเข้าบัญชี
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 후에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ